Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 12nf -- Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja 2017=100, 2017M01-2022M09

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6648 Päivitetty: 20221213 13.00

    1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2022M09 (69)
    2. urakankohde: korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, (2)
    3. Tiedot: alkuperäinen sarja (2017=100), kolmen kuukauden liukuva keskiarvo, alkuperäisen sarjan vuosimuutos, %, 3 kk:n liukuvan ka:n vuosimuutos, %, (4)