Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13jl -- Liiketoimintojen siirto ulkomailta takaisin Suomeen, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3960 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Toimintojen siirto Suomeen: Yhteensä, Siirsi toimintoja Suomeen, Ei siirtänyt toimintoja Suomeen, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 2. 13qq -- Liiketoimintojen siirto ulkomailta takaisin Suomeen toiminnoittain, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4508 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Tavaroiden ja raaka-aineiden tuotanto, ..., Muut tukitoiminnot (11)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 3. 13qr -- Liiketoimintojen ulkoistaminen ulkomaille, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3446 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Ulkoistaminen: Yhteensä, Ulkoistanut ulkomaille, Ei ulkoistanut, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 4. 13qs -- Liiketoimintojen ulkoistaminen kumppanin ja toiminnon mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4485 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, (3)
  4. Ulkoistuskumppani: Ulkoistanut ulkomaille konsernin sisäisesti, Ulkoistanut ulkomaille muulle yritykselle, Yhteensä, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 5. 13qt -- Liiketoimintojen ulkoistaminen ulkomaille kohdealueittain, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6295 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Tavaroiden ja raaka-aineiden tuotanto, ..., Muut tukitoiminnot (11)
  4. Ulkoistamisen kohdealue: Yhteensä, EU-27, Britannia, Muu Eurooppa (ml. Venäjä), ..., EU:n ulkopuoliset maat (11)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 6. 13qu -- Ulkomaille ulkoistamisen motivaatiotekijät, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5819 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Ulkoistamisen syy: Työvoimakustannusten alentaminen, Muiden kuin työvoimakustannusten alentaminen, Pääsy uusille markkinoille, Puute osaavasta työvoimasta, ..., Koronapandemian vaikutus (11)
  4. Tekijän tärkeys: Hyvin merkittävä, Merkittävä, Ei merkittävä, Hyvin merkittävä tai merkittävä, Ei osaa sanoa (5)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 7. 13qv -- Ulkomaille ulkoistamisen haasteet, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6049 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2018-2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Ulkoistamisen este: Lainsäädäntöön tai hallintoon liittyvät esteet, Verotukseen liittyvät kysymykset, Tariffit tai kaupan esteet, Rahoituksen saatavuus tai muut rahoitukseen liittyvät esteet, ..., Koronapandemiaan liittyvät huolenaiheet (12)
  4. Tekijän tärkeys: Hyvin merkittävä, Merkittävä, Ei merkittävä, Hyvin merkittävä tai merkittävä, Ei osaa sanoa (5)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 8. 13qw -- Ulkomailta ostetut tavarat ja raaka-aineet, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5193 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Tuote-erä: Yhteensä, Raaka-aineet, joita käytetään yrityksen omassa tuotantoprosessissa, Osat tai komponentit, jotka sisältyvät yrityksen valmistamiin tuotteisiin, Koneet ja muut tekniset laitteet, jotka on tarkoitettu yrityksen omaan käyttöön, ..., Muut ostetut tavarat (7)
  4. Alue: Yhteensä, EU-maat, Muut Euroopan maat, Muu maailma, (4)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 9. 13qx -- Ulkomaille myydyt tavarat ja raaka-aineet, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5094 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Tuote-erä: Yhteensä, Raaka-aineet, joita asiakas käyttää omassa tuotantoprosessissa, Osat tai komponentit, jotka muodostavat osan asiakkaan valmistamista tuotteista, Koneet ja muut tekniset laitteet, joita asiakas käyttää omassa toiminnassaan, ..., Muut myydyt tavarat (7)
  4. Alue: Yhteensä, EU-maat, Muut Euroopan maat, Muu maailma, (4)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 10. 13qz -- Ulkomailta ostetut palvelut, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4814 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Tuote-erä: Yhteensä, Liikenne, varastointi ja logistiikka, Myynti, markkinointi ja myynnin jälkeiset palvelut, Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut (ICT), ..., Muut palvelut (8)
  4. Alue: Yhteensä, EU-maat, Muut Euroopan maat, Muu maailma, (4)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 11. 13r1 -- Ulkomaille myydyt palvelut, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4789 Päivitetty: 20221010 13.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Yhteensä, B-F Jalostus (05-43), G-N Palvelualat (45-82), (3)
  3. Tuote-erä: Yhteensä, Liikenne, varastointi ja logistiikka, Myynti, markkinointi ja myynnin jälkeiset palvelut, Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut (ICT), ..., Muut palvelut (8)
  4. Alue: Yhteensä, EU-maat, Muut Euroopan maat, Muu maailma, (4)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)


 12. SBSIS_10_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3184 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Toimintojen siirto Suomeen: Yhteensä, Siirsi toimintoja Suomeen, Ei siirtänyt toimintoja Suomeen, (3)
  3. Vuosi: 2015-2017, (1)


 13. SBSIS_11_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen toiminnoittain 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2935 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, (3)
  3. Vuosi: 2015-2017, (1)


 14. SBSIS_12_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen ja toiminnan jatkuminen ulkomailla 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3486 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Toimintojen Suomeen siirtämisen laajuus: Yhteensä, Ulkomaan toiminta lopetettiin täysin, Ulkomaan toiminta lopetettiin osin, Ulkomaan toiminta jatkuu saman suuruisena, Ulkomaan toimintaa kasvatetaan (5)
  3. Vuosi: 2015-2017, (1)


 15. SBSIS_3_A --- Toimintojen ulkoistaminen 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4217 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: TOTAL Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, ..., F_N_NOT_K Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K) (17)
  2. Ulkoistaminen: Yritykset yhteensä, Ulkoistanut kotimaassa, Ulkoistanut ulkomaille, Ei ulkoistanut, (4)
  3. Vuosi: 2015-2017, (1)


 16. SBSIS_4_A --- Toimintojen ulkoistaminen kumppanin ja toiminnon mukaan 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4985 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Ulkoistuskumppani: Yhteensä, Ulkoistanut kotimaassa muulle yritykselle, Ulkoistanut ulkomaille konsernin sisäisesti, Ulkoistanut kotimaassa konsernin sisäisesti, Ulkoistanut ulkomaille muulle yritykselle (5)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Jakelu ja logistiikka, ..., Muut tukitoiminnot (10)
  4. Vuosi: 2015-2017, (1)


 17. SBSIS_5_A --- Toimintojen ulkoistaminen ulkomaille 2015-2017 kohdealueittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6543 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Ulkoistamisen kohdealue: Yhteensä, EU15 (pl. Suomi), EU13, Muu Eurooppa (ml. Venäjä), ..., Muu maailma (12)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Jakelu ja logistiikka, ..., Muut tukitoiminnot (10)
  4. Vuosi: 2015-2017, (1)


 18. SBSIS_8_A --- Ulkomaille ulkoistamisen syyt 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4520 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat, Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K) (5)
  2. Tekijän tärkeys: Erittäin tärkeä, Tärkeä, Ei tärkeä, (3)
  3. Ulkoistamisen syyt: Työvoimakustannusten alentaminen, Muiden kuin työvoimakustannusten alentaminen, Pääsy uusilile markkinoille, Puute osaavasta työvoimasta, ..., Konsernijohdon tekemät strategiset päätökset (10)
  4. Vuosi: 2015-2017, (1)


 19. SBSIS_9_A --- Ulkomaille ulkoistamisen esteeksi koetut tekijät 2015-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5354 Päivitetty: 27.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Ulkoistamisen esteeksi koetut tekijät: Lainsäädäntöön tai hallintoon liittyvät esteet, Verotukseen liittyvät kysymykset, Tariffit tai kaupan esteet, Rahoituksen saatavuus tai muut rahoitukseen liittyvät esteet, ..., Ulkomaille ulkoistamiseen / siirtämiseen liittyvät ongelmat suuremmat kuin odotetut hyödyt (11)
  3. Vuosi: 2015-2017, (1)
  4. Tekijän tärkeys: Erittäin tärkeä, Tärkeä, Ei tärkeä, Ei tiedossa / ei soveltuva, (4)