Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12s7 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan pääindikaattorit yritysten ulkomaankauppaan osallistumisen mukaan, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 165543 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Viejäyritys, Tuojayritys, Viejä-tuojayritys, Yritys ei harjoita ulkomaankauppaa, ..., Yhteensä (6)
  3. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Kokonaistuotanto, Arvonlisäys, Bruttoviennin suora kotimainen arvonlisä, ..., Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan (11)


 2. 12sb -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan työvoimaindikaattorit yritysten ulkomaankauppaan osallistumisen mukaan, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 379163 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Viejäyritys, Tuojayritys, Viejä-tuojayritys, Yritys ei harjoita ulkomaankauppaa, ..., Yhteensä (6)
  3. Työvoima: Naiset, Miehet, Matalasti koulutetut, Keskitason koulutetut, ..., Yhteensä (6)
  4. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Tiedot: Työlliset yhteensä, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, viejätoimialan mukaan, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, tuottajatoimialan mukaan, Viennistä suoraan riippuvaiset työlliset, ..., Viennistä epäsuoraan riippuvaiset työlliset, palvelutoimialoilla (8)


 3. 12t1 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan pääindikaattorit yritysten koon ja konsernisuhteen mukaan, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 235474 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää, Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää, Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää, Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää, ..., Yhteensä (9)
  3. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Kokonaistuotanto, Arvonlisäys, Bruttoviennin suora kotimainen arvonlisä, ..., Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan (11)


 4. 12t4 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan työvoimaindikaattorit yritysten koon ja konsernisuhteen mukaan, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 571168 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää, Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää, Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää, Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää, ..., Yhteensä (9)
  3. Työvoima: Naiset, Miehet, Matalasti koulutetut, Keskitason koulutetut, ..., Yhteensä (6)
  4. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Tiedot: Työlliset yhteensä, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, viejätoimialan mukaan, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, tuottajatoimialan mukaan, Viennistä suoraan riippuvaiset työlliset, ..., Viennistä epäsuoraan riippuvaiset työlliset, palvelutoimialoilla (8)


 5. 12yc -- Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa toimialan ja alueen mukaan, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 105406 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., S Muu palvelutoiminta (94-96) (19)
  2. Alue: Ulkomaat yhteensä, Muut kuin EU-maat (27, 2020-), EU-maat (27, 2020-), Euroalue, ..., Yhdysvallat (USA) (46)
  3. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Bruttoviennin kotimainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan, Viennin ulkomainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan, (3)


 6. 131a -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan pääindikaattorit yritysten omistajuuden mukaan, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 146698 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Kotimainen yritys, Kotimainen monikansallinen yritys, Ulkomainen monikansallinen yritys, Muu, Yhteensä (5)
  3. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Kokonaistuotanto, Arvonlisäys, Bruttoviennin suora kotimainen arvonlisä, ..., Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan (11)


 7. 138a -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan työvoimaindikaattorit yritysten omistajuuden mukaan, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 336270 Päivitetty: 20240405 12.45

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Yritystyyppi: Kotimainen yritys, Kotimainen monikansallinen yritys, Ulkomainen monikansallinen yritys, Muu, Yhteensä (5)
  3. Työvoima: Naiset, Miehet, Matalasti koulutetut, Keskitason koulutetut, ..., Yhteensä (6)
  4. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Tiedot: Työlliset yhteensä, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, viejätoimialan mukaan, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvaiset työlliset, tuottajatoimialan mukaan, Viennistä suoraan riippuvaiset työlliset, ..., Viennistä epäsuoraan riippuvaiset työlliset, palvelutoimialoilla (8)