Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 141i -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (5-v) ja kuukauden mukaan, 2021M10-2023M06

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 17866838 Päivitetty: 20231005 13.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 90 - (18)
  5. Kuukausi: 2021M10, 2021M11, 2021M12, 2022M01, ..., 2023M06 (21)
  6. Tiedot: Väestö, (1)


 2. 141j -- Väestö pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, ammattiaseman, sukupuolen, iän ja kuukauden mukaan, 2021M10-2023M06

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5484590 Päivitetty: 20231005 13.00

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, Alankomaat, ..., MUU TAI TUNTEMATON (114)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, Ei työlliset, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, 0 - 19, 20 - 64, 65 -, (4)
  6. Kuukausi: 2021M10, 2021M11, 2021M12, 2022M01, ..., 2023M06 (21)
  7. Tiedot: Väestö, (1)


 3. 14br -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja kuukauden mukaan, 2021M10-2023M06*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2326288 Päivitetty: 20231005 13.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Tuntematon (23)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Kuukausi: 2021M10, 2021M11, 2021M12, 2022M01*, ..., 2023M06* (21)
  5. Tiedot: Työlliset, (1)


 4. 14bs -- Työlliset sektorin (Sektoriluokitus 2023), sukupuolen ja kuukauden mukaan, 2023M01-2023M06

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11760 Päivitetty: 20231005 13.00

  1. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S2, X Ulkomaat ja tuntematon (26)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Kuukausi: 2023M01, 2023M02, 2023M03, 2023M04, ..., 2023M06 (6)
  4. Tiedot: Työlliset, (1)