Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 136k -- Yritysten rekisteröinnit oikeudellisen muodon mukaan neljännesvuosittain, 2019M01-2021M12

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4160 Päivitetty: 20220214 13.00

    1. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M12 (36)
    2. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Avoin yhtiö, Kommandiittiyhtiö, ..., Muut oikeudelliset muodot (7)
    3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, (1)