Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13bl -- Ehdokkaiden lukumäärä ja keski-ikä puolueittain hyvinvointialueen ja ehdokkaan kotikunnan mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126184 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Hyvinvointialue ja kunta: Yhteensä, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (375)
  4. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, Kunnanvaltuutettu, Keski-ikä, (3)


 2. 13bm -- Ehdokkaat ikäryhmittäin hyvinvointialueen ja sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12642 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Hyvinvointialue: Yhteensä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Lapin hyvinvointialue (22)
  4. Ikä vaalipäivänä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, (1)


 3. 13bn -- Ehdokkaat aluevaaleissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 150938 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aaltonen Johanna / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Ahola Riitta / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Eloranta Anna-Mari / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Emeleus Birgitte / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Wahrman Kalevi / SKP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (371)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 4. 13bq -- Ehdokkaat ikäryhmittäin puolueen ja sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12326 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä vaalipäivänä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, (1)


 5. 13br -- Ehdokkaista istuvia kansanedustajia tai kunnanvaltuutettuja aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25680 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Hyvinvointialue: Yhteensä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Lapin hyvinvointialue (22)
  5. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, Kansanedustaja, Kunnanvaltuutettu, (3)


 6. 13bt -- Ehdokkaiden ikä puolueittain sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29317 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Ikä vaalipäivänä: Yhteensä, 18, 19, 20, ..., 90 (71)
  4. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, (1)


 7. 13bw -- Aluevaalit äänestystiedot, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 365056 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: Yhteensä, 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Äänioikeutetun sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, Ennakkoäänestysprosentti (5)


 8. 13bv -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 255263 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 018 Askola, 01 018 Askola (001), 407 Lapinjärvi, ..., 01 753 Box (007) (48)
  3. Ehdokas: Aaltonen Johanna / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Ahola Riitta / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Eloranta Anna-Mari / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Emeleus Birgitte / SDP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Wahrman Kalevi / SKP / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (371)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 9. 13bx -- Aluevaalit äänestystiedot, hylätyt äänet äänestysalueittain, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 317120 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: Yhteensä, 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Tiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (11)


 10. 13by -- Aluevaalit puolueiden kannatus, 2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3507381 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Äänestysalue: Yhteensä, 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  4. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, Osuus ehdokkaista %, Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, ..., Osuus ennakkoäänistä % (6)


 11. 13c1 -- Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja hyvinvointialueittain aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49329 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Hyvinvointialue: Yhteensä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Lapin hyvinvointialue (22)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Osuus ennakkoäänistä %, ..., Osuus valituista % (6)


 12. 13c2 -- Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19035 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Ikä vaalipäivänä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  4. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Valittujen lukumäärä, Kansanedustaja, Kunnanvaltuutettu, (3)


 13. 13c3 -- Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan hyvinvointialueen aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19262 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä vaalipäivänä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Hyvinvointialue: Yhteensä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Lapin hyvinvointialue (22)
  5. Tiedot: Valittujen lukumäärä, Kansanedustaja, Kunnanvaltuutettu, (3)


 14. 13c4 -- Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja hyvinvointialueen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23161 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Hyvinvointialue ja kuntamuoto: Yhteensä, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 213 Maaseutumaiset kunnat (83)
  3. Tiedot: Hylätyt äänestysliput, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin Oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 15. 13c6 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 217847 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aarnio Anu / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Eloranta Olavi / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Eskelinen Niko / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Fahlström Seppo / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Haaparanta Satu / E536 / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (535)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 16. 13c7 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 297287 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aaltonen Juri / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Aho Jarmo / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Ahonvala Riikka / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Aitola Minna / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tallqvist Jan / USLU / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (748)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 17. 13c8 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 205471 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Atzmon Maiju / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Ben Richard / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Bruun Susanna / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, ..., Hovinen Jari / E498 / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (497)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 18. 13c9 -- Ehdokkaat aluevaaleissa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 303107 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aaltonen Anitta / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alanko Kaarlo / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alari Tatu / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alho Niina / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Varsinais-Suomen hyvinvointialue (742)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 19. 13ca -- Ehdokkaat aluevaaleissa Satakunnan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 193740 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahokangas Petri / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Alenius Sinikka / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Antila Jukka / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunnan hyvinvointialue (495)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 20. 13cb -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 193618 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahlqvist Leila / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Alijärvi Pirjo / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Arminen Mikko / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Arola Otto / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, ..., Uotila Jenni / E477 / Kanta-Hämeen hyvinvointialue (476)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 21. 13cc -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 280531 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Ala-Herttuala Marika / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Aleksovski Atanas / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Alosaimi Abdullah / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, ..., Virtanen Timo / E725 / Pirkanmaan hyvinvointialue (724)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 22. 13cd -- Ehdokkaat aluevaaleissa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 209209 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Aslamaa Martti / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Basboga Alettin / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijät-Hämeen hyvinvointialue (516)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 23. 13ce -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kymenlaakson hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 166730 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahonen Arto / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Arola Sami / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Arvila Tuija / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Brask Nina / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, ..., Soiri Miika / VKK / Kymenlaakson hyvinvointialue (415)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 24. 13cf -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Karjalan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 162076 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Arvela Eeva / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Byckling Leena / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Cederström Kirsti / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Forsman Tero / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Etelä-Karjalan hyvinvointialue (398)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Ennakkoäänet, Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 25. 13cg -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Savon hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 149137 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aholainen Markku / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Hakkarainen Juha / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Harmoinen Jorma / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Hassinen Riitta / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, ..., Maczulskij Toni / E370 / Etelä-Savon hyvinvointialue (369)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 26. 13ch -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Savon hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 222736 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aallosvirta Veijo / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Aholainen Anne / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Airaksinen Tanja / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Backnäs Teemu / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Pohjois-Savon hyvinvointialue (561)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 27. 13ci -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 197294 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ainasto Päivi / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eronen Virpi / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eskelinen Seppo / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, ..., Ward Riitta / VKK / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (487)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 28. 13cj -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Suomen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 254482 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahtamo Alina / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Autio Mauno / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Blom Jari / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, ..., Viitala Markus / VKK / Keski-Suomen hyvinvointialue (630)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 29. 13ck -- Ehdokkaat aluevaaleissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 172599 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahonen Anne / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Behm Niina / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Berg Tuomas / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (410)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Ennakkoäänet, Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 30. 13cl -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 162405 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Andrejeff Minna / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Andrejeff Pirjo / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Leponen Tuula / MSK / Pohjanmaan hyvinvointialue (408)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 31. 13cm -- Ehdokkaat aluevaaleissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 153037 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Autio Tiina / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Batman Mehmet / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Boberg-Santala Linda / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Elo Johanna / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (362)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 32. 13cn -- Ehdokkaat aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 263352 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Ahl Kristina / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Ahlholm Jani / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Aho Jari / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Ala-aho Tuula / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Lokka Junes / E637 / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (636)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 33. 13cp -- Ehdokkaat aluevaaleissa Kainuun hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 147432 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aaltonen Keijo / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Bäckman Markku / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Forsberg Jorma / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Haataja Atte / SDP / Kainuun hyvinvointialue, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kainuun hyvinvointialue (379)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 34. 13cq -- Ehdokkaat aluevaaleissa Lapin hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 164177 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ehdokas: Aikio Ara / SDP / Lapin hyvinvointialue, Alamommo Jaakko / SDP / Lapin hyvinvointialue, Antinkaapo Niina / SDP / Lapin hyvinvointialue, Aro Lasse / SDP / Lapin hyvinvointialue, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapin hyvinvointialue (425)
  3. Kunnanvaltuutettu: Yhteensä, Kunnanvaltuutettu, Ei kunnanvaltuutettu, (3)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, Vertausluku, (4)


 35. 13cr -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 491202 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 106 Hyvinkää, 02 106 Vieremä (001), 02 106 Sahanmäki (002), ..., 02 858 Kellokoski Itäinen (015) (74)
  3. Ehdokas: Aarnio Anu / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Eloranta Olavi / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Eskelinen Niko / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Fahlström Seppo / SDP / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Haaparanta Satu / E536 / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (535)
  4. Tiedot: Ennakkoäänet, Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, (3)


 36. 13cs -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1125979 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 049 Espoo, 03 049 Muurala (001), 03 049 Jouppi-Kirstinsyrjä (002), ..., 03 927 Etelä-Vihti (008) (143)
  3. Ehdokas: Aaltonen Juri / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Aho Jarmo / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Ahonvala Riikka / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Aitola Minna / SDP / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tallqvist Jan / USLU / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (748)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 37. 13ct -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 497932 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 092 Vantaa, 04 092 Hämevaara (101), 04 092 Hämeenkylä (102), ..., 04 245 Lapila (009) (80)
  3. Ehdokas: Atzmon Maiju / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Ben Richard / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Bruun Susanna / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, ..., Hovinen Jari / E498 / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (497)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 38. 13cu -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1242244 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 019 Aura, 05 019 Aura (001), 202 Kaarina, ..., 05 918 Ä-alue 001 (001) (162)
  3. Ehdokas: Aaltonen Anitta / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alanko Kaarlo / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alari Tatu / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Alho Niina / SDP / Varsinais-Suomen hyvinvointialue, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Varsinais-Suomen hyvinvointialue (742)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 39. 13cw -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 385462 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue, 061 Forssa, 07 061 Teatteritalo (001), 07 061 Heikka (002), ..., 07 981 Ä-alue 001 (001) (62)
  3. Ehdokas: Ahlqvist Leila / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Alijärvi Pirjo / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Arminen Mikko / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Arola Otto / SDP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, ..., Uotila Jenni / E477 / Kanta-Hämeen hyvinvointialue (476)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 40. 13cv -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Satakunnan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 469212 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 06 Satakunnan hyvinvointialue, 050 Eura, 06 050 Eura (001), 06 050 Kauttua (002), ..., 06 886 Kullaa (004) (80)
  3. Ehdokas: Ahokangas Petri / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Alenius Sinikka / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Antila Jukka / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunnan hyvinvointialue, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunnan hyvinvointialue (495)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 41. 13cx -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1449989 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 08 Pirkanmaan hyvinvointialue, 020 Akaa, 08 020 Toijalan läntinen (001), 08 020 Toijalan itäinen (002), ..., 08 980 Kuru (011) (200)
  3. Ehdokas: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Ala-Herttuala Marika / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Aleksovski Atanas / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, Alosaimi Abdullah / SDP / Pirkanmaan hyvinvointialue, ..., Virtanen Timo / E725 / Pirkanmaan hyvinvointialue (724)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 42. 13cy -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 460853 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 016 Asikkala, 09 016 Asikkala (001), 081 Hartola, ..., 09 781 Kirkonkylä (001) (71)
  3. Ehdokas: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Aslamaa Martti / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Basboga Alettin / SDP / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijät-Hämeen hyvinvointialue (516)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 43. 13cz -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kymenlaakson hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 374924 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 10 Kymenlaakson hyvinvointialue, 075 Hamina, 10 075 Alakaupunki (001), 10 075 Husula (002), ..., 10 935 Virojoki (003) (73)
  3. Ehdokas: Ahonen Arto / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Arola Sami / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Arvila Tuija / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, Brask Nina / SDP / Kymenlaakson hyvinvointialue, ..., Soiri Miika / VKK / Kymenlaakson hyvinvointialue (415)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 44. 13d1 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Karjalan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 281186 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue, 153 Imatra, 11 153 Vuoksenniska (001), 11 153 Tuulikallio (002), ..., 11 831 Kirjamoi (004) (50)
  3. Ehdokas: Arvela Eeva / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Byckling Leena / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Cederström Kirsti / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Forsman Tero / SDP / Etelä-Karjalan hyvinvointialue, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Etelä-Karjalan hyvinvointialue (398)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 45. 13d2 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Savon hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 306974 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 12 Etelä-Savon hyvinvointialue, 046 Enonkoski, 12 046 Enonkoski (001), 097 Hirvensalmi, ..., 12 768 Lohilahti (002) (65)
  3. Ehdokas: Aholainen Markku / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Hakkarainen Juha / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Harmoinen Jorma / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, Hassinen Riitta / SDP / Etelä-Savon hyvinvointialue, ..., Maczulskij Toni / E370 / Etelä-Savon hyvinvointialue (369)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 46. 13d3 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Savon hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 716097 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue, 140 Iisalmi, 13 140 Eteläinen (001), 13 140 Hernejärvi (002), ..., 13 925 Vieremä (001) (117)
  3. Ehdokas: Aallosvirta Veijo / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Aholainen Anne / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Airaksinen Tanja / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, Backnäs Teemu / SDP / Pohjois-Savon hyvinvointialue, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Pohjois-Savon hyvinvointialue (561)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 47. 13d4 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 434870 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 090 Heinävesi, 14 090 Etelä-Heinävesi (001), 14 090 Pohjois-Heinävesi (002), ..., 14 848 Läntinen (003) (72)
  3. Ehdokas: Ainasto Päivi / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eronen Virpi / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Eskelinen Seppo / SDP / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, ..., Ward Riitta / VKK / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (487)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 48. 13d5 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Suomen hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 715126 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 15 Keski-Suomen hyvinvointialue, 077 Hankasalmi, 15 077 Asema (001), 15 077 Kirkonkylä (002), ..., 15 992 Sumiainen (006) (101)
  3. Ehdokas: Ahtamo Alina / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Autio Mauno / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, Blom Jari / SDP / Keski-Suomen hyvinvointialue, ..., Viitala Markus / VKK / Keski-Suomen hyvinvointialue (630)
  4. Tiedot: Ennakkoäänet, Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, (3)


 49. 13d6 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 476128 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, 005 Alajärvi, 16 005 Itäinen (001), 16 005 Läntinen (002), ..., 16 989 Ähtäri (001) (102)
  3. Ehdokas: Ahonen Anne / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Behm Niina / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Berg Tuomas / SDP / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (410)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 50. 13d7 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 585984 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 17 Pohjanmaan hyvinvointialue, 231 Kaskinen, 17 231 Kaskinen (001), 280 Korsnäs, ..., 17 946 Kimo (009) (137)
  3. Ehdokas: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Andrejeff Minna / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, Andrejeff Pirjo / SDP / Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Leponen Tuula / MSK / Pohjanmaan hyvinvointialue (408)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 51. 13d8 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 203617 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, 074 Halsua, 18 074 Halsuan Kunta (001), 217 Kannus, ..., 18 924 Veteli (001) (32)
  3. Ehdokas: Autio Tiina / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Batman Mehmet / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Boberg-Santala Linda / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Elo Johanna / SDP / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (362)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 52. 13d9 -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1051857 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 009 Alavieska, 19 009 Kirkonkylä (001), 069 Haapajärvi, ..., 19 977 Pohjoinen (002) (159)
  3. Ehdokas: Ahl Kristina / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Ahlholm Jani / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Aho Jari / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Ala-aho Tuula / SDP / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, ..., Lokka Junes / E637 / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (636)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 53. 13da -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Kainuun hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 242310 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 20 Kainuun hyvinvointialue, 105 Hyrynsalmi, 20 105 Kirkonkylä (001), 20 105 Luvankylä (002), ..., 20 777 Ämmänsaari (006) (45)
  3. Ehdokas: Aaltonen Keijo / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Bäckman Markku / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Forsberg Jorma / SDP / Kainuun hyvinvointialue, Haataja Atte / SDP / Kainuun hyvinvointialue, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kainuun hyvinvointialue (379)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 54. 13db -- Ehdokkaat äänestysalueittain aluevaaleissa Lapin hyvinvointialue, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 487326 Päivitetty: 20220201 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänestysalue: 21 Lapin hyvinvointialue, 047 Enontekiö, 21 047 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001), 21 047 Kaaresuvanto (002), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (104)
  3. Ehdokas: Aikio Ara / SDP / Lapin hyvinvointialue, Alamommo Jaakko / SDP / Lapin hyvinvointialue, Antinkaapo Niina / SDP / Lapin hyvinvointialue, Aro Lasse / SDP / Lapin hyvinvointialue, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapin hyvinvointialue (425)
  4. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ennakkoäänet, Osuus äänistä, (3)


 55. 13dc -- Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset hyvinvointialueen ja sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29783 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänioikeutetun sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Hyvinvointialue ja kuntamuoto: Yhteensä, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 213 Maaseutumaiset kunnat (83)
  4. Tiedot: Äänioikeutetut ulkomaalaiset, yhteensä, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu EU-maa, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, Islanti ja Norja, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu maa, ..., Äänestäneet ulkomaalaiset, muu maa (8)


 56. 13dd -- Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12235 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänioikeutetun sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Australia (75)
  4. Tiedot: Äänestäneet, (1)


 57. 13de -- Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan hyvinvointialueittain aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50302 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Äänioikeutetun sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Hyvinvointialue ja kuntamuoto: Yhteensä, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 213 Maaseutumaiset kunnat (83)
  4. Tiedot: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä, Kunnantalo/kaupungintalo, Kirjasto kauppakeskuksessa, Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa, ..., Kirje (21)


 58. 13df -- Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14014 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Valitsijayhdistys: Yhteensä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue / Yhteensä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue / Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue / Satu Haaparanta, ..., Lapin hyvinvointialue / Lapin Sitoutumattomat -yhteislista (32)
  3. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ehdokkaiden lukumäärä, Valittujen lukumäärä, (3)


 59. 13dg -- Vertausluku ja äänimäärä hyvinvointialueittain ja puolueittain aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57699 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (21)
  3. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  4. Hyvinvointialue: Yhteensä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Lapin hyvinvointialue (22)
  5. Tiedot: Äänimäärä yhteensä, Ehdokkaiden lukumäärä, Suurin vertausluku, Pienin vertausluku, ..., Pienin äänimäärä (6)


 60. 13fc -- Samassa kunnassa asuville ehdokkaille annettu äänimäärä ja osuus äänistä kunnittain aluevaaleissa, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45274 Päivitetty: 20220316 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Hyvinvointialue ja ehdokkaan kotikunta: Yhteensä, 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, 018 Askola, 407 Lapinjärvi, ..., 976 Ylitornio (314)
  3. Tiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänimäärä yhteensä, Äänestysprosentti, ..., Valittujen lukumäärä (8)