Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11zr -- Asuinrakennusten lämmitys rakennustyypeittäin, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17406 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Energian lähde: Puu, Turve, Hiili, Raskas polttoöljy, ..., Yhteensä (10)
  3. Rakennustyyppi: Yhteensä, Asuinrakennukset, Erilliset pientalot, Rivi- ja ketjutalot, ..., Vapaa-ajan asuinrakennukset (6)
  4. Tiedot: Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus, GWh, Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus, TJ, (2)


 2. 11zs -- Asumisen energiankulutus, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20461 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Energian lähde: Puu, Turve, Hiili, Raskas polttoöljy, ..., Yhteensä (10)
  3. Energian käyttökohde: Yhteensä, Asuintilojen lämmitys, Kotitalouslaitteet, Valaistus, ..., Käyttöveden lämmitys (8)
  4. Tiedot: Asumisen energiankulutus, GWh, Asumisen energiankulutus, TJ, (2)