Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12pg -- Koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä, kurssi- tai muuhun koulutukseen osallistuneiden osuus sekä saadut kurssikoulutustunnit yrityksen koon mukaan, 2010-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
29.6.2023
Kaikki yritykset (lkm):
Lukumäärä
Kaikki yritykset, henkilöstö (lkm):
Lukumäärä
Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%):
Prosentti
Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneet yritykset (lkm):
Lukumäärä
Kurssikoulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%):
Prosentti
Kurssikoulutusta järjestäneet yritykset (lkm):
Lukumäärä
Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%):
Prosentti
Muuta koulutusta järjestäneet yritykset (lkm):
Lukumäärä
Kurssimuotoisesti opiskelleet yhteensä (lkm):
Lukumäärä
Kurssimuotoisesti opiskelleiden miesten osuus (%):
Prosentti
Kurssimuotoisesti opiskelleiden naisten osuus (%):
Prosentti
Kurssimuotoisesti opiskelleiden osuus, yhteensä (%):
Prosentti
Koulutustuntien määrä työntekijää kohden miehillä, tuntia:
tuntia
Koulutustuntien määrä työntekijää kohden naisilla, tuntia:
tuntia
Koulutustuntien määrä työntekijää kohden, tuntia:
tuntia
Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu, opiskelleiden osuus (%):
Prosentti
Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit, opiskelleiden osuus (%):
Prosentti
Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, opiskelleiden osuus (%):
Prosentti
Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa, opiskelleiden osuus (%):
Prosentti
Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: itseohjattu opiskelu, opiskelleiden osuus (%):
Prosentti
27.10.2027
27.10.2022
Tilastokeskus, cvts
001_12pg_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki yritykset (lkm) , Kaikki yritykset, henkilöstö (lkm) , Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 10 - 19 henkeä , 20 - 49 henkeä ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korjaus 29.6.2023. Taulukosta on korjattu virheelliset kuvaukset seuraavista muuttujista:
- Vanha: Koulutustuntien määrä palkansaajaa kohden kurssimuotoisesti opiskelleilla yhteensä, tuntia, korjattu: Koulutustuntien määrä työntekijää kohden, tuntia
- Vanha: Koulutustuntien määrä palkansaajaa kohden kurssimuotoisesti opiskelleilla miehillä, tuntia, korjattu: Koulutustuntien määrä työntekijää kohden miehillä, tuntia
- Vanha: Koulutustuntien määrä palkansaajaa kohden kurssimuotoisesti opiskelleilla naisilla, tuntia,
korjattu: Koulutustuntien määrä työntekijää kohden naisilla, tuntia
Tilaston dokumentaatio 1) Opiskelu muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti - tapahtuu osittain tai kokonaan työaikana ja työnantajan kustantamana
- on etukäteen suunniteltua
- työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu
- lyhytaikainen työtehtävien vaihto, lyhytaikaisesti toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit
- osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille
- oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa
- itseohjattu opiskelu, joka voi tapahtua esim. verkkkokoulutusympäristössä.

Henkilöstön määrä

Yrityksen kokoluokka henkilöstömäärän perusteella, 6 luokkaa.

Tiedot

Kaikki yritykset (lkm)

Kaikki vähintään kymmenen työntekijän yksityisen sektorin yritykset pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala, sosiaali- ja terveysala sekä julkinen hallinto.

Kaikki yritykset, henkilöstö (lkm)

Henkilöstön lukumäärä yrityksissä.

Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%)

Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%).

Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneet yritykset (lkm)

Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten lukumäärä.

Kurssikoulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%)

Kurssikoulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%).

Kurssikoulutusta järjestäneet yritykset (lkm)

Kurssikoulutusta järjestäneiden yritysten lukumäärä.

Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%)

Muuta kuin kurssimuotoista koulutusta järjestäneiden yritysten osuus (%).

Muuta koulutusta järjestäneet yritykset (lkm)

Muuta kuin kurssimuotoista koulutusta järjestäneiden yritysten lukumäärä.

Kurssimuotoisesti opiskelleet yhteensä (lkm)

Kurssikoulutukseen osallistuneita yhteensä (lukumäärä).

Kurssimuotoisesti opiskelleiden miesten osuus (%)

Kurssikoulutukseen osallistuneiden miesten osuus (%).

Kurssimuotoisesti opiskelleiden naisten osuus (%)

Kurssikoulutukseen osallistuneiden naisten osuus (%)

Kurssimuotoisesti opiskelleiden osuus, yhteensä (%)

Kurssikoulutukseen osallistuneiden osuus yhteensä (%)

Koulutustuntien määrä työntekijää kohden miehillä, tuntia

Koulutustuntien määrä kaikkia yrityksen työntekijöitä kohti laskettuna miehillä, tuntia.

Koulutustuntien määrä työntekijää kohden naisilla, tuntia

Koulutustuntien määrä kaikkia yrityksen työntekijöitä kohti laskettuna naisilla, tuntia.

Koulutustuntien määrä työntekijää kohden, tuntia

Koulutustuntien määrä kaikkia yrityksen työntekijöitä kohti laskettuna, tuntia.

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu, opiskelleiden osuus (%)

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu, osallistuneiden osuus (%).

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit, opiskelleiden osuus (%)

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: lyhytaikainen työtehtävien vaihto, lyhytaikaisesti toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit, osallistuneiden osuus (%).

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, opiskelleiden osuus (%)

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, osallistuneiden osuus (%).

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa, opiskelleiden osuus (%)

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa, osallistuneiden osuus (%).

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: itseohjattu opiskelu, opiskelleiden osuus (%)

Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: itseohjattu opiskelu, joka voi tapahtua esim. verkkokoulutusympäristössä, osallistuneiden osuus (%).