Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12vk -- Energian loppukulutus sektoreittain, 1970-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Määrä (TJ):
TJ
Määrä (GWh):
GWh
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Osuus energian loppukulutuksesta (%):
Prosentti
18.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12vk_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 53

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi Taulukko kuvaa sektoreiden energian loppukäyttöä (sähkö, kaukolämpö, polttoaineiden loppukäyttö). Loppukulutussektoreille eivät sisälly sähkön ja lämmön tuotannon häviöt, tai muut polttoaineiden jalostuksen konversiohäviöt. Muut-sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- ja metsätalouden sekä
rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden kulutuksen.
RES-direktiivin mukaisessa uusiutuvien energialähteiden osuuden laskennassa käytettävä energian
kokonaisloppukulutus eroaa käsitteellisesti tämän taulukon energian loppukulutuksesta.