Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12vq -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (kaikki luokat), 1970-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Määrä (TJ):
TJ
Määrä (GWh):
GWh
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%):
Prosentti
18.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12vq_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 53

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS , 1 Uusiutuva energia , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 51

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
- ei yhtään
Kevyt polttoöljy sisältää moottoripolttoöljyn. Moottoribensiinin, dieselin ja kevyen polttoöljyn bio-osuudet sisältävät liikenteen biopohjaiset, nestemäiset polttoaineet ja biokomponentit: uusiutuva diesel (vetykäsitellyt kasviöljyt tai eläinrasvat), perinteinen biodiesel (rasvahappojen metyyliesterit), bioetanoli ja muut bensiiniluokan biokomponentit sekä kevyeen polttoöljyyn sekoitetut biopolttonesteet. Luokkien 'Jalostamokaasut ja muut öljykaasut' sekä 'Muut öljytuotteet' erittely alkaa vuodesta 1990. Tätä edeltävinä vuosina luokkien summa on lisätty suoraan kokonaiskulutukseen. Koksi sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa. Koksin energiasisällöstä on vähennetty talteenotetun masuunikaasun energiasisältö. Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöjä. Kierrätyspolttoaineet ovat syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavasta kauppojen ja teollisuuden jätteestä valmistettua polttoainetta. Muut sekapolttoaineet ovat erilaisia tuotannon jäte- tai sivutuotteita, jotka sisältävät sekä fossiilista että biohajoavaa hiiltä. Purkupuuhun sisältyvät käytöstä poistetut ratapölkyt sekä rakennus- ja purkutoiminnan puujätteet, joihin sisältyy epäpuhtauksia, kuten kyllästysaineita, raskasmetalleja tms. Muihin jätepolttoaineisiin kuuluvat mm. muovi-, kumi- ja ongelmajätteet. Lämpöpumput sisältää maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen tuottaman energian vähennettynä pumppujen omakäyttösähköllä. Vesivoima, tuulivoima ja tuontisähkö on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh) ja ydinenergia on laskettu 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinsähköstä (10,91 TJ/GWh).