Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12z8 -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 1970-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Päästö (miljoonaa tonnia):
miljoonaa tonnia CO2-ekv.
Päästö, vuosimuutos (%):
Prosentti
18.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12z8_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 53

Valittu 0 Yhteensä 2

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt: Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt. Osa masuunien päästöistä on laskettu prosessiperäisiksi päästöiksi, jotka eivät sisälly tähän lukuun. Vastaa kasvihuonekaasuinventaarioraportoinnin luokkaa 1A energiasektorin polttoperäiset päästöt (fuel combustion). Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja): Ilman maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloussektoria (LULUCF). Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2022*

* ennakkotieto