Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11wx -- Energiatilinpito, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 800782 Päivitetty: 20230929 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Toimialat, kotitaloudet ja muut erät: Toimialat ja kotitaloudet yhteensä, Toimialat, yhteensä (00-99), Kotitaloudet, yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), ..., Muu teollisuus (96)
  3. Energiatuote: Energiapanokset luonnosta, Fossiiliset ja turve, luonnon energiapanokset, Ydinenergia, luonnon energiapanokset, Vesivoima, luonnon energiapanokset, ..., Tilastolliset erot (40)
  4. Tiedot: Käyttö (TJ), Jalostuskäyttö (TJ), Tarjonta (TJ), Loppukäyttö (TJ), (4)