Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11te -- Itse koettu terveys 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2015-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet:
Lukumäärä
Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %:
%
Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet:
Lukumäärä
Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %:
%
Henkilöitä perusjoukossa:
Lukumäärä
Henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, lkm otoksessa:
Lukumäärä
Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, lkm otoksessa:
Lukumäärä
28.3.2024
21.3.2019
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_11te_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet , Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, % , Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . = otoskoko alle 10 (prosenttiosuudet) tai alle 30 (lukumäärät).
Tutkimuksen tiedonkeruutapaa muutettiin vuonna 2022. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuoden 2022 tietoihin voi liittyä epävarmuuksia vertailukelpoisuudessa aiempiin vuosiin. Ks. tarkemmin tilaston dokumentaatiosta.