Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

132a -- Kotitalouksien koettu toimeentulo elinvaiheen mukaan, 2004-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Kotitalouksia perusjoukossa:
Lukumäärä
Henkilöiden määrä:
Lukumäärä
Lasten määrä:
Lukumäärä
Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus, %:
%
Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden osuus, %:
%
Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus, %:
%
Pienin vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus, %:
%
Pienin vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden osuus, %:
%
Pienin vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus, %:
%
Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevien kotitalouksien osuus, %:
%
Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden osuus, %:
%
Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus, %:
%
28.3.2024
26.1.2021
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_132a_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotitalouksia perusjoukossa , Henkilöiden määrä , Lasten määrä ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , 1 Yhden hengen taloudet , 2 Lapsettomat parit ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
Tutkimuksen tiedonkeruutapaa muutettiin vuonna 2022. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuoden 2022 tietoihin voi liittyä epävarmuuksia vertailukelpoisuudessa aiempiin vuosiin. Ks. tarkemmin tilaston dokumentaatiosta.