Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13xs -- Köyhyys- tai syrjäytymisriskin ulottuvuuksien yhdistelmät sukupuolen mukaan, 2018-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Kaikki köyhyys- tai syrjäymisriskissä olevat:
Lukumäärä
Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %:
Prosentti
Ainoastaan pienituloisen kotitalouden jäsen, lkm:
Lukumäärä
Ainoastaan pienituloisen kotitalouden jäsen, %:
Prosentti
Ainoastaan vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, lkm:
Lukumäärä
Ainoastaan vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, %:
Prosentti
Ainoastaan vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa:
Lukumäärä
Ainoastaan vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa, %:
Prosentti
Pienituloinen + vajaatyöllinen:
Lukumäärä
Pienituloinen + vajaatyöllinen, %:
Prosentti
Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa + vajaatyöllinen:
Lukumäärä
Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa + vajaatyöllinen, %:
Prosentti
Pienituloinen + vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa:
Lukumäärä
Pienituloinen + vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa, %:
Prosentti
Pienituloinen + vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa + vajaatyöllinen:
Lukumäärä
Pienituloinen + vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa + vajaatyöllinen, %:
Prosentti
28.3.2024
24.3.2023
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_13xs_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki köyhyys- tai syrjäymisriskissä olevat , Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, % , Ainoastaan pienituloisen kotitalouden jäsen, lkm ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, kokee vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta tai kuuluu vajaatyölliseen kotitalouteen. Köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin (AROPE) viiteajankohta on tulojen viitevuosi. Indikaattorin kolmesta osatekijästä pienituloisuus ja vajaatyöllisyys pohjautuvat tulojen viitevuoden tietoihin, vakava aineellinen ja sosiaalinen puute tutkimusvuoden tietoihin, joka on tulojen viitevuotta seuraava vuosi. Indikaattoria julkaisee myös Eurostat, jonka sivuilla indikaattorin viiteajankohtana on tutkimusvuosi. Eurostat uudisti köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattoriin kuuluvien vajaatyöllisyyden ja vakavan aineellisen puutteen määritelmiä vuonna 2021. Tässä taulukossa ovat mukana ainoastaan uuden määritelmän mukaiset aikasarjatiedot tilastovuodesta alkaen 2015. Vanhan määritelmän mukaiset tiedot köyhyys- tai syrjäytymisriskistä ajanjaksolta 2005-2019 löytyvät elinolotilaston arkistotaulukoista. Määritelmämuutokset on kuvattu elinolotilaston käsitteisiin ja määritelmiin.