Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 137b -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat tukimuodoittain ja alueittain, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 73406 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Tiedot: TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA OPPILAITA YHTEENSÄ, Tehostettu tuki sisältäen osa-aikaista erityisopetusta, Tehostettu tuki sisältäen tukiopetusta, Tehostettu tuki sisältäen avustajapalveluita, ..., Erityinen tuki sisältäen erityisiä apuvälineitä (12)


 2. 137q -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 627050 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA OPPILAITA YHTEENSÄ, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, pojat, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, tytöt, TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, ..., Lisäopetuksen oppilaat yhteensä, tytöt (48)


 3. 137r -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan alueittain, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 435768 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Oppilaitostyyppi: SSS Yhteensä, 11 Peruskoulut, 12 Peruskouluasteen erityiskoulut, 19 Perus- ja lukioasteen koulut, (4)
  4. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 20-49 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., LISÄOPETUKSEN OPPILAAT YHTEENSÄ (40)


 4. 13f9 -- Tehostettua tukea saaneet peruskoulun oppilaat, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9213 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Tiedot: Esiopetus, Vuosiluokat 1-6, Vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (7)


 5. 13n6 -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22018 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1.- 6. vuosiluokka, 7.- 9. vuosiluokka, Lisäopetus (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Pojat, Tytöt, (3)
  4. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet oppilaat, Tehostettua tukea saaneet oppilaat, osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, %, Tehostettua tukea saaneet oppilaat, osuus peruskoulun oppilasmäärästä, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (10)


 6. 13n9 -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, aikasarja, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18717 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Tiedot: Erityistä tukea saaneet oppilaat erityiskoulussa, Erityistä tukea saaneet oppilaat erityiskoulussa, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat muussa peruskoulussa, Erityistä tukea saaneet oppilaat muussa peruskoulussa, %, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (9)


 7. 13na -- Osa-aikaista erityisopetusta saaneet peruskoulun oppilaat, lukuvuosi 2001/2002 -- lukuvuosi 2021/2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13047 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: Lukuvuosi 2001/2002, Lukuvuosi 2002/2003, Lukuvuosi 2003/2004, Lukuvuosi 2004/2005, ..., Lukuvuosi 2021/2022 (21)
  2. Tiedot: Pojat yhteensä, Osuus peruskoulun poikien määrästä, % (pojat), Tytöt yhteensä, Osuus peruskoulun tyttöjen määrästä, % (tytöt), ..., Peruskoulun oppilasmäärä lukuvuoden alussa syyskuussa (7)


 8. 13nb -- Erityistä tukea saaneet opiskelijat tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opetuksen toteutuspaikan mukaan, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14062 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Tiedot: Ammatillisessa eritysoppilaitoksessa, Ammatillisessa eritysoppilaitoksessa,%, Ammatillisessa oppilaitoksessa, Ammatillisessa oppilaitoksessa ,%, ..., Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä (9)


 9. 13nd -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun oppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut sekä erityiset apuvälineet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15392 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Oppilaan tuki sisältäen: Osa-aikainen erityisopetus, Tukiopetus, Avustajapalvelut, Tulkitsemispalvelut, Erityiset apuvälineet (5)
  3. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet oppilaat, Osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat, Osuus erityistä tukea saaneista oppilaista, %, ..., Erityistä tukea saaneet oppilaat, yhteensä (8)


 10. 13nh -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 125571 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Tiedot: ERITYISTÄ TUKEA SAANEET OPPILAAT YHTEENSÄ, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, pojat, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, tytöt, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., -- joista erityisen tuen lisäopetuksen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset, tytöt (75)
  2. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)


 11. 13nu -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden ja alueen mukaan, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 264347 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Tiedot: ERITYISTÄ TUKEA SAANEET OPPILAAT YHTEENSÄ, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, pojat, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, tytöt, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., -- joista erityisen tuen vuosiluokkien 7-9 oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset, tytöt (45)


 12. 13p8 -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan, sisältäen prosenttiosuudet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 666163 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Oppilaitostyyppi: SSS Yhteensä, 11 Peruskoulut, 12 Peruskouluasteen erityiskoulut, 19 Perus- ja lukioasteen koulut, (4)
  4. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 20-49 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., LISÄOPETUKSEN OPPILAAT YHTEENSÄ (47)


 13. 147s -- Varhaiskasvatuksen yhteydessä tehostettua ja erityistä tukea saaneet esiopetusoppilaat, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28765 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Kittilä (186)
  3. Tiedot: TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA OPPILAITA YHTEENSÄ, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, pojat, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, tytöt, ERITYISTÄ TUKEA SAANEET OPPILAAT YHTEENSÄ, ..., Esiopetusoppilaat yhteensä, tytöt (9)


 14. 147t -- Varhaiskasvatuksen yhteydessä erityistä tukea saaneet esiopetusoppilaat oppivelvollisuuden pituuden ja maakunnan mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30180 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK19 Lappi (19)
  3. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Erityisen tuen päätöksen saaneita esiopetusoppilaita, pojat, Erityisen tuen päätöksen saaneita esiopetusoppilaita, tytöt, - joista erityisen tuen esiopetusoppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., -- joista erityisen tuen esiopetusoppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset, tytöt (15)


 15. 147u -- Varhaiskasvatuksen tehostettua tai erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustaja- ja tulkitsemispalvelut sekä erityiset apuvälineet, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14664 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Oppilaan tuki sisältäen: Osa-aikainen erityisopetus, Tukiopetus, Avustajapalvelut, Tulkitsemispalvelut, Erityiset apuvälineet (5)
  3. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet oppilaat, Osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat, Osuus erityistä tukea saaneista oppilaista, %, ..., Erityistä tukea saaneet oppilaat, yhteensä (8)


 16. 147v -- Varhaiskasvatuksen yhteydessä erityistä tukea saaneet esiopetusoppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan, sisältäen prosenttiosuudet, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 42023 Päivitetty: 20230817 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Kittilä (186)
  3. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Opetus on kokonaan erityisryhmissä tai luokassa, yhteensä, %, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., ESIOPETUSOPPILAAT YHTEENSÄ (14)