Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 113q -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 811399 Päivitetty: 20200605 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1. vuosiluokka, 2. vuosiluokka, ..., Lisäopetus (12)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet yhteensä, Tehostettua tukea saaneet pojat, Tehostettua tukea saaneet tytöt, Erityistä tukea saaneet yhteensä, ..., Kaikki oppilaat, tytöt (9)


 2. 114d -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat tukimuodoittain ja alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 107538 Päivitetty: 20200605 08.00

  1. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Tiedot: Tehostettu tuki yhteensä, Tehostettu tuki sisältäen osa-aikaista erityisopetusta, Tehostettu tuki sisältäen tukiopetusta, Tehostettu tuki sisältäen avustaja-/tulkitsemispalveluita, ..., Erityinen tuki sisältäen avustaja-/tulkitsemispalveluja (8)


 3. 137b -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat tukimuodoittain ja alueittain, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 60808 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Tiedot: TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA OPPILAITA YHTEENSÄ, Tehostettu tuki sisältäen osa-aikaista erityisopetusta, Tehostettu tuki sisältäen tukiopetusta, Tehostettu tuki sisältäen avustajapalveluita, ..., Erityinen tuki sisältäen erityisiä apuvälineitä (12)


 4. 137q -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 584144 Päivitetty: 20220704 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA OPPILAITA YHTEENSÄ, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, pojat, Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, tytöt, TEHOSTETTUA TUKEA SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, ..., Lisäopetuksen oppilaat yhteensä, tytöt (48)


 5. 137r -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan alueittain, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 287154 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Oppilaitostyyppi: SSS Yhteensä, 11 Peruskoulut, 12 Peruskouluasteen erityiskoulut, 19 Perus- ja lukioasteen koulut, (4)
  4. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 20-49 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., LISÄOPETUKSEN OPPILAAT YHTEENSÄ (36)


 6. 13f9 -- Tehostettua tukea saaneet peruskoulun oppilaat, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9108 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Tiedot: Esiopetus, Vuosiluokat 1-6, Vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (7)


 7. 114a -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2005-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69247 Päivitetty: 20200605 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Tiedot: Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, Kaikki peruskoulun oppilaat, (2)


 8. 114b -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 303768 Päivitetty: 20200605 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Luokkaryhmä: Yhteensä, Esiopetus, 1.- 6. vuosiluokka, 7.- 9. vuosiluokka, Lisäopetus (5)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 51-99 % yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 21-50 % yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 1-20 % yleisopetuksen ryhmässä, ..., Kaikki oppilaat yhteensä (8)


 9. 114c -- Osa-aikaista erityisopetusta saaneet oppilaat lukuvuosittain, lukuvuosi 2005/2006 -- lukuvuosi 2018/2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 58269 Päivitetty: 20200605 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: Lukuvuosi 2005/2006, Lukuvuosi 2006/2007, Lukuvuosi 2007/2008, Lukuvuosi 2008/2009, ..., Lukuvuosi 2018/2019 (13)
  3. Tiedot: Kaikki peruskoulun oppilaat syyslukukaudella, Osa-aikaisen erityisopetuksen oppilaat, (2)


 10. 136g -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat vuosiluokittain ja alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 622307 Päivitetty: 20210608 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1. vuosiluokka, 2. vuosiluokka, ..., Lisäopetus (12)
  4. Tiedot: Kaikki oppilaat yhteensä, Tehostetun tuen oppilaat, Erityisen tuen oppilaat, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., - joista erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset (6)


 11. 137p -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat vuosiluokittain ja alueittain, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 99085 Päivitetty: 20210609 15.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: Kaikki oppilaat yhteensä, Esiopetusoppilaat yhteensä, Perusopetuksen oppilaat vuosiluokat 1-6 yhteensä, Perusopetuksen oppilaat vuosiluokat 7-9 yhteensä, ..., - joista erityisen tuen lisäopetuksen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset (30)


 12. 13n6 -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21189 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1.- 6. vuosiluokka, 7.- 9. vuosiluokka, Lisäopetus (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Pojat, Tytöt, (3)
  4. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet oppilaat, Tehostettua tukea saaneet oppilaat, osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, %, Tehostettua tukea saaneet oppilaat, osuus peruskoulun oppilasmäärästä, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (10)


 13. 13n9 -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, aikasarja, 1995-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18605 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Tiedot: Erityistä tukea saaneet oppilaat erityiskoulussa, Erityistä tukea saaneet oppilaat erityiskoulussa, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat muussa peruskoulussa, Erityistä tukea saaneet oppilaat muussa peruskoulussa, %, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (9)


 14. 13na -- Osa-aikaista erityisopetusta saaneet peruskoulun oppilaat, lukuvuosi 2001/2002 -- lukuvuosi 2020/2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12898 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: Lukuvuosi 2001/2002, Lukuvuosi 2002/2003, Lukuvuosi 2003/2004, Lukuvuosi 2004/2005, ..., Lukuvuosi 2020/2021 (20)
  2. Tiedot: Pojat yhteensä, Osuus peruskoulun poikien määrästä, % (pojat), Tytöt yhteensä, Osuus peruskoulun tyttöjen määrästä, % (tytöt), ..., Peruskoulun oppilasmäärä lukuvuoden alussa syyskuussa (7)


 15. 13nb -- Erityistä tukea saaneet opiskelijat tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opetuksen toteutuspaikan mukaan, 2019-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13950 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Tiedot: Ammatillisessa eritysoppilaitoksessa, Ammatillisessa eritysoppilaitoksessa,%, Ammatillisessa oppilaitoksessa, Ammatillisessa oppilaitoksessa ,%, ..., Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä (9)


 16. 13nd -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun oppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut sekä erityiset apuvälineet, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15106 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Oppilaan tuki sisältäen: Osa-aikainen erityisopetus, Tukiopetus, Avustajapalvelut, Tulkitsemispalvelut, Erityiset apuvälineet (5)
  3. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet oppilaat, Osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, %, Erityistä tukea saaneet oppilaat, Osuus erityistä tukea saaneista oppilaista, %, ..., Erityistä tukea saaneet oppilaat, yhteensä (8)


 17. 13nh -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 125195 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Tiedot: ERITYISTÄ TUKEA SAANEET OPPILAAT YHTEENSÄ, erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, pojat, erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, tytöt, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., -- joista erityisen tuen lisäopetuksen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset, tytöt (75)
  2. Vuosi: 2020, 2021, (2)


 18. 13nu -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden ja alueen mukaan, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 220208 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Tiedot: ERITYISTÄ TUKEA SAANEET OPPILAAT YHTEENSÄ, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, pojat, Erityistä tukea saaneet oppilaat yhteensä, tytöt, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., -- joista erityisen tuen vuosiluokkien 7-9 oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset, tytöt (45)


 19. 13p8 -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan, sisältäen prosenttiosuudet, 2020-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 434745 Päivitetty: 20220610 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, (2)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (310)
  3. Oppilaitostyyppi: SSS Yhteensä, 11 Peruskoulut, 12 Peruskouluasteen erityiskoulut, 19 Perus- ja lukioasteen koulut, (4)
  4. Tiedot: ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN SAANEITA ESIOPETUSOPPILAITA, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 20-49 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., LISÄOPETUKSEN OPPILAAT YHTEENSÄ (42)