Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 101 -- 1.1. Europarlamenttivaalit 1996-2019, äänestystiedot

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 505098 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Alue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 941 Vårdö (480)
  2. Vuosi: 2019, 2014, 2009, 2004, ..., 1996 (6)
  3. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, yhteensä, Äänioikeutetut Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Äänioikeutetut, ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, Äänioikeutetut, muut EU-kansalaiset, ..., Hylätyt äänet (13)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. 102 -- 1.2. Europarlamenttivaalit 1996-2019, puolueiden kannatus

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2078386 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Alue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 941 Vårdö (480)
  2. Vuosi: 2019, 2014, 2009, 2004, ..., 1996 (6)
  3. Puolue: Puolueet yhteensä, KOK, VIHR, SDP, ..., Muut (30)
  4. Puolueiden kannatus: Äänimäärä, Osuus äänistä %, (2)
  5. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 3. 103 -- 2.1. Europarlamenttivaalit 2019, ehdokkaat

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12690522 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Ehdokas: Azaize Miikkael / KESK, Eskelinen Riku / KESK, Hatva Teuvo / KESK, Kaisanlahti Janne / KESK, ..., Lokka Junes / Valitsijayhdistykset (269)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Ehdokkaan numero (5)


 4. 104 -- 2.2. Ehdokkaat ja heidän äänimääränsä puolueittain ja vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44095 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Puolue ja ehdokas: Yhteensä, KESK, Azaize Miikkael, Eskelinen Riku, ..., Lokka Junes (288)
  2. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)


 5. 105 -- 2.3. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku ja valintatieto europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39356 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Ehdokas: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / VIHR, Huhtasaari Laura / PS, Hautala Heidi / VIHR, ..., Ronkola Sami / STL (269)
  2. Äänestystiedot: Äänimäärä, Äänimäärä osuus %, Vertausluku, Valintatieto, (4)


 6. 106 -- 2.4. Valitut europarlamenttiedustajat ja heidän äänimääränsä kunnittain europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52739 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Vaalipiiri, kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Valitun nimi: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / VIHR, Huhtasaari Laura / PS, Hautala Heidi / VIHR, ..., Hakkarainen Teuvo / PS (13)
  3. Lukumäärätiedot: Ehdokkaan äänet yhteensä, (1)


 7. 107 -- 2.5. Europarlamenttivaalit 2019, äänestystiedot

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 694505 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (16)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 8. 108 -- 2.6. Europarlamenttivaalit 2019, puolueiden kannatus

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2140807 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, PS, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (19)
  3. Puolueiden kannatus: Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, Ennakkoääniä, Osuus ennakkoäänistä %, (4)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 9. 109 -- 2.7. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti kunnittain, äänestysaktiivisuus, hylätyt liput ja ennakolta äänestäneet europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 133495 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä / Lukumäärä, Osuus %, Muutos vuoden 2014 vaaleista, (3)
  3. Puolue ja äänestystiedot: Yhteensä, KESK, PS, KOK, ..., Ennakkoon äänestäneet (22)


 10. 110 -- 2.8. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain europarlamenttivaaleissa 2019 ja 2014

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 121225 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, ..., 05M Muut EU-kansalaiset (420)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä 2019, % 2019, Lukumäärä 2014, % 2014, (4)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutetut yhteensä, Äänioikeutetut miehet, Äänioikeutetut naiset, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)


 11. 111 -- 2.9. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12485 Päivitetty: 16.10.2019

  1. Äänestyspaikka: Yhteensä, Edustustot, Laivat, Eurooppa, ..., Australia (89)
  2. Äänestäneet: Yhteensä, Suomessa asuvat (sis. muut EU-kansal.), Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 12. 112 -- 2.10. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 51175 Päivitetty: 16.10.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Vaalitiedot: Ennakkoon äänestäneet yhteensä, Ennakkoon äänestäneet Suomessa asuvat (sis. muut EU-kansal.), Ennakkoon äänestäneet ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ennakkoäänestyspaikka: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä, Kunnan-/kaupungintalo, Kirjasto kauppakeskuksessa, Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa, ..., Kirje (21)


 13. 113 -- 2.11 Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan europarlamenttivaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12722 Päivitetty: 14.6.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 14. Europarlamenttivaalit 2014 - vaalikartta-aineisto

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40855 Päivitetty: 11.6.2014

  1. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (321)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Äänestysaktiivisuuden muuutos, Eniten ääniä saanut puolue, KOK-kannatus, ..., Torvalds Nils / RKP (25)