Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12n1 -- Datan ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 136871 Päivitetty: 20200423 08.00

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B_C_D_E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Mittayksikkö: Osuus yrityksistä, %, Yritysten lukumäärä, (2)
  6. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan kohtalainen, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan vähäinen, ..., Digitalisaatio tuotteiden jakelussa, ei koske yritystä (77)


 2. 12n9 -- Datan ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä toimialan mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 265985 Päivitetty: 20200423 08.00

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B_C_D_E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Mittayksikkö: Osuus yrityksistä, %, Yritysten lukumäärä, (2)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan kohtalainen, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan vähäinen, ..., Digitalisaatio tuotteiden jakelussa, ei koske yritystä (77)


 3. 13k6 -- Suojaus- ja IPR-toimet yrityksissä toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 65444 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  3. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Patenttihakemus, osuus yrityksistä (%), Hyödyllisyysmallihakemus, osuus yrityksistä (%), Mallioikeuden rekisteröinti, osuus yrityksistä (%), ..., IPR:n hankinta julkisilta toimijoilta, yritysten lukumäärä (lkm.) (29)


 4. 13kb -- Yritysten innovaatiotoiminta toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 202522 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, (2)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tuoteinnovaatioita (tavaroita tai palveluita), osuus yrityksistä (%), Tavarainnovaatioita, osuus yrityksistä (%), Palveluinnovaatioita, osuus yrityksistä (%), ..., Omaa tai tilattua t&k, yritysten lukumäärä (lkm.) (77)


 5. 13kc -- Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 73807 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Tiedot: Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet yritykset, yritysten lukumäärä, Tavarainnovaatioita, osuus yrityksistä (%), Palveluinnovaatioita, osuus yrityksistä (%), Vain tavara-, ei palveluinnovaatioita, osuus yrityksistä (%), ..., Tuoteinnovaatioiden kehittäjinä muut, yritysten lukumäärä (lkm.) (29)


 6. 13kd -- Rahoitus ja julkinen rahoitustuki toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 115924 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Pääomarahoitusta, osuus yrityksistä (%), Pääomarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%), Pääomarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%), ..., Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.) (41)


 7. 13ke -- Yhteistyö toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 271811 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) liittyvää yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), ..., Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä, yritysten lukumäärä (lkm.) (123)


 8. 13kg -- Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin ja yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan (innovaatioyhteistyötä tehneistä), 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 237590 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) liittyvää yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), Muuhun innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä (pl. t&k), osuus yrityksistä (%), Innovaatioyhteistyökumppani; konsultit, kaupalliset laboratoriot, osuus yrityksistä (%), ..., Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä, yritysten lukumäärä (lkm.) (118)


 9. 13kl -- Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 156667 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%), ..., Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille (55)


 10. 13km -- Innovaatioiden ympäristöhyödyt toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 111971 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; merkittävä, osuus yrityksistä (%), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei, osuus yrityksistä (%), ..., Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen, osuus yrityksistä (%) (47)


 11. 13kn -- Ympäristöinnovaatioiden (ympäristönsuojelun kannalta merkittävät) käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 84451 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%), ..., Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%) (37)


 12. 13kp -- Ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden merkitys toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 90800 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%), ..., Mainituilla ilmastonmuutokseen liittyvillä tekijöillä ei merkitystä, yritysten lukumäärä (lkm.) (41)


 13. 13kx -- Suojaus- ja IPR-toimet yrityksissä toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 102045 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Patenttihakemus, osuus yrityksistä (%), Hyödyllisyysmallihakemus, osuus yrityksistä (%), Mallioikeuden rekisteröinti, osuus yrityksistä (%), ..., IPR:n hankinta julkisilta toimijoilta, yritysten lukumäärä (lkm.) (29)


 14. 13ky -- Yritysten innovaatiotoiminta toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 278670 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, (2)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tuoteinnovaatioita (tavaroita tai palveluita), osuus yrityksistä (%), Tavarainnovaatioita, osuus yrityksistä (%), Palveluinnovaatioita, osuus yrityksistä (%), ..., Omaa tai tilattua t&k, yritysten lukumäärä (lkm.) (77)


 15. 13kz -- Rahoitus ja julkinen tuki toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 170129 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Pääomarahoitusta, osuus yrityksistä (%), Pääomarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%), Pääomarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%), ..., Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.) (41)


 16. 13l1 -- Yhteistyö toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 418275 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) liittyvää yhteistyötä, osuus yrityksistä (%), ..., Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä, yritysten lukumäärä (lkm.) (123)


 17. 13l2 -- Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 225894 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%), Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%), ..., Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille (55)


 18. 13l3 -- Ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden merkitys toimialan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126819 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%), Julkisen hallinnon toimet ilmastonmuutokseen liittyen; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%), ..., Mainituilla ilmastonmuutokseen liittyvillä tekijöillä ei merkitystä, yritysten lukumäärä (lkm.) (41)


 19. 13l4 -- Yritysten innovaatiotoiminta toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2008-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57526 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, ..., 2020 (7)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, (2)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Tuoteinnovaatioita (tavaroita tai palveluita), osuus yrityksistä (%), Tavarainnovaatioita, osuus yrityksistä (%), Palveluinnovaatioita, osuus yrityksistä (%), ..., Omaa tai tilattua t&k, osuus yrityksistä (%) (17)


 20. 13l6 -- Innovaatioiden ympäristöhyödyt toimialan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 155515 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; merkittävä, osuus yrityksistä (%), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%), Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei, osuus yrityksistä (%), ..., Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen, osuus yrityksistä (%) (47)


 21. 13l7 -- Ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät toimialan mukaan (innovaatioiden ympäristöhyödyt ympäristönsuojelun kannalta merkittäväksi arvioineet yritykset), 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 117876 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%), Vallitseva ympäristölainsäädäntö; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%), ..., Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%) (37)


 22. 13lb -- Toimet koronapandemian vuoksi toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 84705 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, väliaikaisesti, osuus yrityksistä (%), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, toistaiseksi, osuus yrityksistä (%), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, ei toimia, osuus yrityksistä (%), ..., Vaikutuksiltaan pidempiaikaisia toimia koronan vuoksi, osuus yrityksistä (%) (37)


 23. 13lc -- Koronapandemian vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 111166 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, väliaikaisesti, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, toistaiseksi, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, ei toimia, osuus yrityksistä (%), ..., Koronapandemialla pidempikestoisia vaikutuksia innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%) (49)


 24. 13ld -- Toimet koronapandemian vuoksi toimialan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 121350 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, väliaikaisesti, osuus yrityksistä (%), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, toistaiseksi, osuus yrityksistä (%), Aiempien tuotteiden digitalisointi tai uusia digitaalisia tuotteita, ei toimia, osuus yrityksistä (%), ..., Vaikutuksiltaan pidempiaikaisia toimia koronan vuoksi, osuus yrityksistä (%) (37)


 25. 13le -- Koronapandemian vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan toimialan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 153005 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, väliaikaisesti, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, toistaiseksi, osuus yrityksistä (%), Innovaatiotoiminnan lopettaminen, ei toimia, osuus yrityksistä (%), ..., Koronapandemialla pidempikestoisia vaikutuksia innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%) (49)


 26. 13ln -- Yritysten innovaatiomenot ja innovaatioista saatu liikevaihto toimialoittain, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 64089 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Tiedot: Oma t&k, miljoonaa euroa, Tilattu t&k, miljoonaa euroa, Muut innovaatiomenot (pl. t&k) yhteensä, miljoonaa euroa, Muut innovaatiomenot (pl. t&k), oma henkilöstö, miljoonaa euroa, ..., Muut innovaatiomenot (pl. t&k) / innovaatiomenot yhteensä (%) (20)


 27. 13lp -- Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 344282 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Innovaatioyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Muuta yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), ..., Yhteistyömuoto; jokin muu, ei relevantti, yritysten lukumäärä (lkm.) (167)


 28. 13lq -- Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan (yhteistyötä tehneet yritykset), 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 172197 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Innovaatioyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Muuta yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), ..., Yhteistyömuoto; jokin muu, ei relevantti, osuus yrityksistä (%) (84)


 29. 13lr -- Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö toimialan mukaan, 2018-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 304109 Päivitetty: 20220429 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2020, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), Yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Innovaatioyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), Muuta yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%), ..., Yhteistyömuoto; jokin muu, ei relevantti, osuus yrityksistä (%) (84)


 30. 13m6 -- Osaamisalueiden merkitys yrityksen innovaatiotoiminnalle ei tärkeästä (1) erittäin tärkeään (5) sekä osaamisen riittävyys yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 227806 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Kokoluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Palvelut yhteensä, (3)
  4. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  5. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), T&k ja teknologia, merkitys 5, osaamista riittävästi, osuus yrityksistä (%), T&k ja teknologia, merkitys 5, osaamista ei riittävästi, osuus yrityksistä (%), T&k ja teknologia, merkitys 4, osaamista riittävästi, osuus yrityksistä (%), ..., Jokin muu osaamisalue, merkitys 1, osaamista ei riittävästi, osuus yrityksistä (%) (101)


 31. 13m7 -- Osaamisalueiden merkitys yrityksen innovaatiotoiminnalle ei tärkeästä (1) erittäin tärkeään (5) sekä osaamisen riittävyys toimialan mukaan, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 302732 Päivitetty: 20220428 08.00

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Teollisuus yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., M71-73 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja mainostoiminta ja markkinatutkimus (62)
  3. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen: Kaikki yritykset, Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset, Ei innovaatiotoimintaa, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm.), T&k ja teknologia, merkitys 5, osaamista riittävästi, osuus yrityksistä (%), T&k ja teknologia, merkitys 5, osaamista ei riittävästi, osuus yrityksistä (%), T&k ja teknologia, merkitys 4, osaamista riittävästi, osuus yrityksistä (%), ..., Jokin muu osaamisalue, merkitys 1, osaamista ei riittävästi, osuus yrityksistä (%) (101)