Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 122g -- Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä ja -velka, vuosittain, 1975-2022*

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17212 Päivitetty: 20231023 08.00

    1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022* (48)
    2. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot (5)
    3. Tiedot: EDP-alijäämä (-) / EDP-ylijäämä (+), miljoonaa euroa, EDP-velka, miljoonaa euroa, EDP-alijäämä (-) / EDP-ylijäämä (+), suhde BKT:hen, %, EDP-velka, suhde BKT:hen, %, (4)