Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11cc -- Kuluttajien luottamus: Saldolukujen ja vastausjakaumien aikasarjat, 1995M10-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 417366 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Kuukausi: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2024M03 (342)
  2. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B11 Oma talous nyt: Paljon parempi (%), B12 Oma talous nyt: Jonkin verran parempi (%), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (132)


 2. 11vp -- Kuluttajien luottamus henkilön sukupuolen mukaan, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 75213 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (27)


 3. 11vq -- Kuluttajien luottamus henkilön ikäryhmän mukaan, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 97275 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 18 - 29, 30 - 49, 50 - 64, 65 - 74 (5)
  2. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (27)


 4. 11vr -- Kuluttajien luottamus henkilön koulutusasteen mukaan, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 86764 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Koulutusaste: Yhteensä, 0-2 Perusaste, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5-8 Korkea-aste, (4)
  2. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (27)


 5. 11vs -- Kuluttajien luottamus alueittain, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 109239 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, PKS Pääkaupunkiseutu, SA2, MK01 pl. PKS Etelä-Suomi ml. Uusimaa pl. pääkaupunkiseutu, SA3, SA5, MK16 Länsi-Suomi ml. Ahvenanmaa, ..., MK17-MK19 Pohjois-Suomi (6)
  2. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (27)


 6. 129h -- Kuluttajien luottamus henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 130887 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, Yrittäjät, Ylemmät toimihenkilöt, Alemmat toimihenkilöt, ..., Muut (8)
  2. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  3. Tiedot: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E69 Muut ostoaikomukset, 6 kk:n sisällä: Ulkomaan lomamatka (% kuluttajista) (27)


 7. 13ai -- Kuluttajien luottamus: Näkymät ja muutokset, 1995M10-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 311052 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Kuukausi: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2024M03 (342)
  2. Koodi: A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Oma talous nyt (saldoluku), B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku), B3 Suomen talous nyt (saldoluku), ..., E5 Asunnon peruskorjausaikomus 12 kk:n sisällä (% kuluttajista) (19)
  3. Tiedot: Saldoluku, Keskiarvo, Minimi, Maksimi, ..., Vuosimuutos (9)


 8. 13ax -- Kuluttajien luottamus: Vastausjakaumat ja muutokset, 2019M05-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 82128 Päivitetty: 20240327 08.00

  1. Kuukausi: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2024M03 (59)
  2. Koodi: B11_B12 Oma talous nyt: Parempi (%), B14_B15 Oma talous nyt: Huonompi (%), B21_B22 Oma talous 12 kk:n kuluttua: Parempi (%), B24_B25 Oma talous 12 kk:n kuluttua: Huonompi (%), ..., E52 Asunnon peruskorjausaikomus 12 kk:n sisällä: Melko todennäköisesti kyllä (%) (36)
  3. Tiedot: Prosenttiosuus, Keskiarvo, Minimi, Maksimi, ..., Vuosimuutos (6)