Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11fy -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 217693 Päivitetty: 20231120 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Oppilaitoksen sijaintialue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (294)
  3. Jatko-opinnot: Yhteensä, Jatkoi heti opiskelua lukiokoulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka), ..., Ei jatkanut heti edellä mainituissa koulutuksissa (6)
  4. Tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, (1)


 2. 11g4 -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön hakeminen jatko-opintoihin, 2002-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 66931 Päivitetty: 20231120 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Oppilaitoksen sijaintimaakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Koulutukseen hakeutuminen: Yhteensä, Lukiokoulutukseen päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, Ammatilliseen koulutukseen päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, Peruskoulun lisäopetukseen päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, ..., Ei hakenut peruskoulun päättövuonna yhteishaussa (6)
  5. Tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, (1)


 3. 11g8 -- Uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, 2003-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 345429 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Oppilaitoksen sijaintialue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Tuntematon (238)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Jatko-opinnot: Yhteensä, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua ammattikorkeakoulukoulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua yliopistokoulutuksessa, Ei jatkanut heti edellä mainituissa koulutuksissa (5)
  5. Tiedot: Ylioppilaat yhteensä, (1)


 4. 11ga -- Uusien ylioppilaiden välitön hakeminen jatko-opintoihin, 2003-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 406531 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Oppilaitoksen sijaintialue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Tuntematon (238)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Koulutukseen hakeutuminen: Yhteensä, Ammatilliseen koulutukseen ylioppilasvuonna hakeneet, Ammattikorkeakoulutukseen (amk) ylioppilasvuonna hakeneet, Sekä amk- että yliopistokoulutukseen ylioppilasvuonna hakeneet, ..., Ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin (6)
  5. Tiedot: Ylioppilaat yhteensä, (1)


 5. 11gf -- Koulutukseen hakeneet aikaisemman tutkinnon mukaan, 2012-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22323 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutussektori: Yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulutus, ..., Tuntematon (6)
  4. Aiempi tutkinto: Aiemmat tutkinnot yhteensä, Ylioppilastutkinto, Ylioppilastutkinto ja toisen asteen ammatillinen tutkinto, Toisen asteen ammatillinen tutkinto, ..., Peruskoulu tai aikaisempi koulutus tuntematon (11)
  5. Tiedot: Hakeneet, (1)


 6. 11gg -- Uudet opiskelijat aikaisemman tutkinnon mukaan, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 604033 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Aiempi tutkinto: Aiemmat tutkinnot yhteensä, Ylioppilastutkinto, Ylioppilastutkinto ja toisen asteen ammatillinen tutkinto, Toisen asteen ammatillinen tutkinto, ..., Peruskoulu tai aikaisempi koulutus tuntematon (13)
  3. Koulutus: Lukiokoulutus, Ammatillinen perustutkinto, Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, Ammattitutkinnot, ..., Yhteensä (11)
  4. Koulutusala: Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Koulutusalat yhteensä (13)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Tiedot: Uudet opiskelijat, (1)


 7. 11pf -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin sukupuolittain, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35000 Päivitetty: 20231120 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Oppilaitoksen sijaintimaakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  4. Jatko-opinnot: Yhteensä, Jatkoi heti opiskelua lukiokoulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka), ..., Ei jatkanut heti edellä mainituissa koulutuksissa (6)
  5. Tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, (1)


 8. 13ry -- Osuudet uusien ylioppilaiden välittömästä hakemisesta ja sijoittumisesta jatko-opintoihin, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 412949 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Oppilaitoksen sijaintialue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Tuntematon (235)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Ylioppilaat yhteensä, Jatkoi heti opiskelua yliopistokoulutuksessa, %, Jatkoi heti opiskelua ammattikorkeakoulutuksessa, %, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, %, ..., Ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin, % (10)


 9. 13rz -- Osuudet peruskoulun 9. luokan päättäneiden välittömästä hakemisesta ja sijoittumisesta jatko-opintoihin, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 195421 Päivitetty: 20231120 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Oppilaitoksen sijaintialue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (292)
  3. Tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, Jatkoi heti opiskelua lukiokoulutuksessa, %, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, %, Jatkoi heti opiskelua peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka), %, ..., Ei hakenut peruskoulun päättövuonna yhteishaussa, % (11)


 10. 13tq -- Uusien ylioppilaiden jatkokoulutukseen pääsy kolmen vuoden aikana valmistumisen jälkeen, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24198 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, 41 Erikoisammattitutkinto, ..., Tuntematon (10)
  4. Opiskelutilanne: Opiskelemassa valmistumisvuonna, Opiskelemassa 1 vuosi valmistumisen jälkeen, Opiskelemassa 2 vuotta valmistumisen jälkeen, Opiskelemassa 3 vuotta valmistumisen jälkeen, ..., Ei opiskele 3 vuotta valmistumisen jälkeen (8)
  5. Tiedot: Tilastovuonna valmistuneet ylioppilaat, Tilastovuonna valmistuneet ylioppilaat, %, (2)


 11. 13v1 -- Osuudet koulutukseen hakeneista ja uusista opiskelijoista aikaisemman tutkinnon mukaan, 2012-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55170 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Tiedot: Yhteensä, Ylioppilastutkinto suoritettu, %, Toisen asteen ammatillinen tutkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto suoritettu, %, - Ylioppilastutkinto ja toisen asteen ammatillinen tutkinto suoritettu, %, ..., Peruskoulu tai aikaisempi koulutus tuntematon, % (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Koulutussektori: Yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulutus, ..., Tuntematon (6)
  5. Kohdejoukko: Koulutukseen hakeneet, Uudet opiskelijat, (2)


 12. 14le -- Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden jatkokoulutukseen pääsy kolmen vuoden aikana valmistumisen jälkeen, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19905 Päivitetty: 20231212 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., Tuntematon (12)
  4. Opiskelutilanne: Opiskelemassa valmistumisvuonna, Opiskelemassa 1 vuosi valmistumisen jälkeen, Opiskelemassa 2 vuotta valmistumisen jälkeen, Opiskelemassa 3 vuotta valmistumisen jälkeen, ..., Ei opiskele 3 vuotta valmistumisen jälkeen (8)
  5. Tiedot: Tilastovuonna ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, Tilastovuonna ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, %, (2)