Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

122d -- Kasvihuonekaasupäästöt maakunnittain, 2011-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
25.5.2022
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
tuhatta tonnia CO2-ekv.
1.6.2023
23.5.2019
Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut
001_122d_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2011 , 2013 , 2015 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria , 12 Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö , 12(-1A3) Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö pl. liikenne ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio - ei yhtään Päästökauppa laajentui uusilla toiminnoilla vuonna 2013, joten vuoden 2011 energiasektorin tiedot on ilmoitettu eri päästökauppakattavuudella
Kotimaan lentoliikenteen CO2 päästöt sisältyvät vain luokkaan '1A3 Kotimaan liikenne - Yhteensä'
Päästöt yhteensä sisältää epäsuorat CO2-päästöt, joita ei ole jaettu taulukossa eri sektoreille
Pyöristyksistä johtuen maakuntatiedoista lasketut summatiedot saattavat poiketa koko maan tiedosta

Päästöluokka

CRF luokituksen mukainen päästöluokka

Päästökauppaan kuuluminen

Yhteensä, Päästökappasektorin päästöt, ei-päästökauppasektorin päästöt

Maakunta

Maakunnat

Tiedot

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia