Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

11jb -- Omakotitalotonttien hintaindeksi 2015=100, 2015Q1-2022Q3

Valitse muuttujat

Kyllä
18.11.2022
Indeksi:
indeksipisteluku
Muutos edelliseen neljännekseen, %:
%
Muutos edelliseen vuoteen, %:
%
Reaalihintaindeksi:
indeksipisteluku
Muutos edelliseen neljännekseen, % (reaalihintaindeksi):
%
Muutos edelliseen vuoteen, % (reaali-indeksi):
%
Neliöhinta (EUR/m2):
eur / m2
Alakvartiili:
eur / m2
Mediaanihinta:
eur / m2
Yläkvartiili:
eur / m2
Keskipinta-ala m2:
m2
Kauppojen lukumäärä:
lukumäärä
18.1.2023
4.12.2018
Tilastokeskus, kiinteistöjen hinnat
001_11jb_2022q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Indeksi , Muutos edelliseen neljännekseen, % , Muutos edelliseen vuoteen, % ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Pääkaupunkiseutu , Muu Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Tiedot

Indeksi

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson arvosta tai määrästä. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.

Muutos edelliseen neljännekseen, %

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Muutos edelliseen vuoteen, %

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).

Reaalihintaindeksi

Kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (esim. 2000, 1983 tai 1970) verrattuna. Reaalihintaindeksi saadaan jakamalla nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vastaavan perusvuoden kuluttajahintaindeksin pisteluvulla.

Muutos edelliseen neljännekseen, % (reaalihintaindeksi)

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Muutos edelliseen vuoteen, % (reaali-indeksi)

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).

Neliöhinta (EUR/m2)

Neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (eur/m²).

Alakvartiili

25 % havannoista jää alapuolelle.

Mediaanihinta

Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.

Yläkvartiili

75 % havainnoista jää alapuolelle.

Keskipinta-ala m2

Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa keskimääräistä asuinpinta-alaa (m²)

Kauppojen lukumäärä

Kauppojen lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla. Kauppojen lukumäärään eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat omakotitalot. Kiinteistöjen hinnat -tilastossa julkaistavat lukumäärät poikkeavat pientalotonttien osalta Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastossa julkaisemista lukumääristä erilaisten poimintasääntöjen takia.