Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l7 -- Kivihiilen kulutus, 1970-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12257 Päivitetty: 20230829 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Tiedot: Kivihiilen kulutus (1000 t), Kivihiilen kulutus (MWh), Kivihiilen kulutus (ktoe), Kivihiilen kulutus (TJ), Kivihiilen kulutus, vuosimuutos (%) (5)


 2. 11l8 -- Kivihiilen kulutus, 2000Q1-2023Q2*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27836 Päivitetty: 20230829 08.00

  1. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q2* (94)
  2. Tiedot: Kivihiilen kulutus (1000 t), Kivihiilen kulutus (MWh), Kivihiilen kulutus (ktoe), Kivihiilen kulutus (TJ), ..., Kivihiilen kulutus, vuosimuutos (%) (10)


 3. 11l9 -- Kivihiilen kulutus, 2000M01-2023M06*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 59616 Päivitetty: 20230829 08.00

  1. Kuukausi: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M06* (282)
  2. Tiedot: Kivihiilen kulutus (1000 t), Kivihiilen kulutus (MWh), Kivihiilen kulutus (ktoe), Kivihiilen kulutus (TJ), ..., Kivihiilen kulutus, vuosimuutos (%) (11)


 4. 11la -- Kivihiilen varastot, 2006M01-2023M06

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28304 Päivitetty: 20230829 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M06 (210)
  2. Tiedot: Kivihiilen varastot kuukauden lopussa (1 000 t), Kivihiilen varastot kuukauden lopussa, muutos edellisestä kuukaudesta (%), Kivihiilen varastot kuukauden lopussa, vuosimuutos (%), (3)