Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

14pp -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja ikäryhmittäin, lukuvuosi 2018/2019 -- lukuvuosi 2021/2022

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.:
Lukumäärä
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorilla, %:
Prosentti
20.3.2025
28.3.2024
Tilastokeskus, koulutuksen keskeyttäminen
265_14pp_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 16 , 17 ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Keskeyttämistietoja ei ole ilmoitettu alle 45 opiskelijan ryhmistä satunnaisvaihtelun vaikutuksen vuoksi. Nämä tiedot ovat kuitenkin mukana kaikissa kokonaismäärissä. Lukiokoulutuksen tiedot sisältävät nuorille suunnatun lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tiedot sisältävät ammatilliset perustutkinnot, ammattikorkeakoulutus sisältää ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistokoulutus alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot. Ammatillinen koulutus: ammatillisen perustutkinnon opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkintoa.