Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11yl -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa ammatin (AML 2010), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18131 Päivitetty: 20201202 08.00

  1. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat, 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat, 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit, ..., 7323 Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät (48)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: Työlliset kulttuuriammateissa, (1)


 2. 11ym -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa ammatin (AML 2010), koulutusasteen ja vuoden mukaan, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25299 Päivitetty: 20200212 08.00

  1. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat, 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat, 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit, ..., 7323 Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät (48)
  2. Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, 6 Alempi korkeakouluaste, ..., 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (7)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: Työlliset kulttuuriammateissa, (1)


 3. 11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23758 Päivitetty: 20200212 08.00

  1. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat, 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat, 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit, ..., 7323 Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät (48)
  2. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kunta, ..., Tuntematon (7)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: Työlliset kulttuuriammateissa, (1)


 4. 11zj -- Kulttuuriperintö, taiteenalat sekä kulttuurin talous, koulutus, työvoima ja yritystoiminta alueittain, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 170734 Päivitetty: 20211213 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK01 Uusimaa pl. Pääkaupunkiseutu (22)
  3. Tiedot: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (lkm.), Rakennussuojelulailla, lailla rakennusperinnön suojelusta ja Ahvenanmaan maakuntalailla suojellut kohteet (lkm.), Asetuksen nojalla suojellut valtion omistamat rakennukset (lkm.), Kiinteät muinaisjäännökset (lkm.), ..., Kulttuurialan yritysten toimipaikat (TOL2002, 2009 alkaen TOL2008) (lkm.) (47)


 5. 11zk -- Yleiset kirjastot Manner-Suomessa, 1999-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39271 Päivitetty: 20231220 08.00

  1. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2022 (24)
  2. Tiedot: Pääkirjastoja (lkm.), Sivukirjastoja (lkm.), Laitoskirjastoja (lkm.), Kirjastoja yhteensä (lkm.), ..., Kokonaislainaus asukasta kohti (lkm. /asukas) (33)


 6. 123w -- Kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta, 2007-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 196928 Päivitetty: 20230426 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Koulutusaste: Yhteensä, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, 41 Erikoisammattitutkinto, ..., 82 Tohtorintutkinto (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat, Taidealat, ..., Arkkitehtuuri ja rakentaminen (8)
  5. Tiedot: Tutkinnon suorittaneet yhteensä, Päätoimiset työlliset, Päätoimiset työlliset, %, Työlliset opiskelijat, ..., Muut, % (11)


 7. 12ky -- Kulttuurialan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot (koulutuskoodi), 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 31720351 Päivitetty: 20230426 08.00

  1. Koulutus: SSS Yhteensä, 321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 321141 Taideteollisuusalan perustutkinto, 321203 Tanssimuusikko, ..., 855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri (171)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulutus, Yliopistokoulutus, (4)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Alue: KOKO MAA, Alavus, Asikkala, Espoo, ..., Ulkomaat (128)
  5. Tiedot: Uuudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot yhteensä, miehet (9)


 8. 13jb -- Kulttuurialan opiskelijoiden työssäkäynti, 2019-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21827 Päivitetty: 20230426 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Taidealat, Humanistiset alat (paitsi kielet), ..., Arkkitehtuuri ja rakentaminen (7)
  4. Koulutusaste: Yhteensä, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, 41 Erikoisammattitutkinto, ..., 82 Tohtorintutkinto (10)
  5. Tiedot: Opiskelijat (lkm.), Työlliset opiskelijat, lkm, Työlliset opiskelijat, %, (3)