Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13jb -- Kulttuurialan opiskelijoiden työssäkäynti, 2019-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
26.4.2023
Opiskelijat (lkm.):
lukumäärä
Työlliset opiskelijat, lkm:
lukumäärä
Työlliset opiskelijat, %:
prosentti
26.4.2024
7.3.2022
Tilastokeskus, kulttuuri
001_13jb_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kasvatusalat , Taidealat ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 32 Ammatillinen peruskoulutus , 33 Ammattitutkinto ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva

Tiedot

Opiskelijat (lkm.)

Opiskelija on ollut kirjoilla tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tilastovuonna 20.9. Ammatillisen koulutuksen osalta vuodesta 2019 alkaen tieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista opiskelijoista osaamisen hankkimistavasta riippumatta. Osaamisen hankkimistapoja ovat oppilaitosmuotoinen koulutus, koulutussopimus ja oppisopimus. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2019 tietoon 20.9. poikkileikkausajankohdasta laskettiin mukaan oppisopimusopiskelijat koko tilastovuoden ajalta. Vuodesta 2019 eteenpäin oppisopimusopiskelijat lasketaan mukaan vain, jos he ovat olleet poikkileikkausajankohtana koulutuksen järjestäjällä kirjoilla opiskelijoina.

Työlliset opiskelijat, lkm

Työlliset opiskelijat ovat olleet opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 20.9. ja heillä on ollut voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla.

Työlliset opiskelijat, %

Työlliset opiskelijat ovat olleet opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 20.9. ja heillä on ollut voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla.