Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13fb -- Konkurssit kuukausittain vuodesta 1986, 1986M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62619 Päivitetty: 20240318 08.00

  1. Kuukausi: 1986M01, 1986M02, 1986M03, 1986M04, ..., 2024M02 (458)
  2. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), Yritysten lukumäärän liukuva vuosisumma, Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosisumma, ..., Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosimuutos (%) (6)


 2. 13fd -- Konkurssit kuukausittain oikeudellisen muodon mukaan toimialoittain, 2003M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2877304 Päivitetty: 20240318 08.00

  1. Kuukausi: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M02 (254)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (360)
  3. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Osakeyhtiöt, Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, Luonnolliset henkilöt, Muut (5)
  4. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), (2)


 3. 13fe -- Konkurssit kuukausittain alueittain ja toimialoittain, 2003M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4318560 Päivitetty: 20240318 08.00

  1. Kuukausi: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M02 (254)
  2. Toimiala_luok: Yhteensä, Maa-, metsä ja kalatalous, Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto, Rakennustoiminta, ..., Tuntematon (9)
  3. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), (2)


 4. 13ff -- Konkurssit vuositasolla alueittain, 2003-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 371966 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Toimiala_luok: Yhteensä, Maa-, metsä ja kalatalous, Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto, Rakennustoiminta, ..., Tuntematon (9)
  3. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), (2)


 5. 13fg -- Konkurssit vuositasolla toimialoittain, 2003-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 583203 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (359)
  3. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Osakeyhtiöt, Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, Luonnolliset henkilöt, Muut (5)
  4. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), Yritysten lukumäärän liukuva vuosimuutos (%), Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosimuutos (%), (4)


 6. 13fj -- Konkurssit vuositasolla vuodesta 1986, 1986-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10306 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2022 (37)
  2. Tiedot: Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä, Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv), Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosimuutos (%), Yritysten lukumäärän liukuva vuosimuutos (%), (4)


 7. 13fk -- Loppuun käsitellyt konkurssit vuositasolla käräjäoikeuksittain ja toimialoittain, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3621980 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (347)
  3. Käräjäoikeus: Yhteensä, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Kemi-Tornio (28)
  4. Tiedot: Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä, Hylätty tai jätetty tutkimatta, Hakemus peruutettu, Rauennut tai jäänyt sillensä, syynä yrityssaneeraus, ..., Asia Siirretty (12)


 8. 13fl -- Yrityssaneeraukset neljännesvuositasolla alueittain, 2003Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 580101 Päivitetty: 20240118 08.00

  1. Vuosineljännes: 2003Q1, 2003Q2, 2003Q3, 2003Q4, ..., 2023Q4 (84)
  2. Toimiala_luok: Yhteensä, Maa-, metsä ja kalatalous, Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto, Rakennustoiminta, ..., Tuntematon (9)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Tiedot: Vireille pannut yrityssaneeraukset, yritysten lukumäärä, Vireille pannut yrityssaneeraukset, henkilökunnan lukumäärä (htv), Yritysten lukumäärän liukuva vuosisumma, Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosisumma, ..., Varhainen yrityssaneeraus, henkilökunnan lukumäärä (htv) (10)


 9. 13fm -- Loppuun käsitellyt yrityssaneeraushakemukset vuositasolla käräjäoikeuksittain, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24751 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Käräjäoikeus: Yhteensä, Espoo, Helsinki, Pohjois-Karjala, ..., Ahvenanmaa (17)
  3. Tiedot: Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä, Tutkimatta jätetty, Hyväksytty kokonaan tai osittain, Hylätty, syynä konkurssi, ..., Maksuohjelma vahvistettu (13)


 10. 13fn -- Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien lkm käsittelyajoittain sekä niissä olevat varat ja velat vuositasolla käräjäoikeuksittain, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25364 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Käräjäoikeus: Yhteensä, Espoo, Helsinki, Pohjois-Karjala, ..., Pohjanmaa (16)
  3. Tiedot: Maksuohjelma vahvistettu, yhteensä, Käsittelyaika alle 6 kk, Käsittelyaika 6 - 7 kk, Käsittelyaika 8 - 9 kk, ..., Maksettavaksi määrätty, 1000 euroa (13)


 11. 13fp -- Yrityssaneeraukset vuositasolla alueittain vuodesta 2003, 2003-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69215 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Toimiala_luok: Yhteensä, Maa-, metsä ja kalatalous, Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto, Rakennustoiminta, ..., Tuntematon (9)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Tiedot: Vireille pannut yrityssaneeraukset, yritysten lukumäärä, Vireille pannut yrityssaneeraukset, henkilökunnan lukumäärä (htv), Yritysten lukumäärän vuosimuutos (%), Yritysten henkilöstö (htv), vuosimuutos (%), (4)