Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h3 -- Talonrakennusalan yritysten rakennusurakat toimialoittain ja kohteen mukaan, milj. euroa, 2012-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8516 Päivitetty: 20231207 08.00

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Toimiala: Talonrakentaminen, Erikoistunut rakennustoiminta, Toimialat yhteensä, (3)
  3. Rakennusurakan kohde: Rakennusurakat yhteensä, Korjausrakentaminen yhteensä, Asuinrakennusten korjaukset, Muiden rakennusten korjaukset, Uudisrakentaminen (5)
  4. Tiedot: Arvo, milj. euroa, (1)


 2. 12i8 -- Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen osuudet talonrakennushankkeista yrityksen koon mukaan, prosenttia, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8157 Päivitetty: 20231207 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Rakennusyrityksen koko: Pienet yritykset, Keskisuuret yritykset, Suuret yritykset, Kaikki yritykset yhteensä, (4)
  3. Tiedot: Korjausrakentamisen osuus, %, Uudisrakentamisen osuus, %, (2)


 3. 12if -- Asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin johtaneet syyt, prosenttiosuus vastanneista, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8861 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Korjausrakentamisen syy: Normaali vanheneminen tai kuluminen, Vakavamman vaurion ennaltaehkäisy, Esteettömyyden parantaminen, Laatu- tai varustustason parantaminen, ..., Huolto- tai käyttövirheet (15)
  3. Taloyhtiötyyppi: Rivitaloyhtiö, Kerrostaloyhtiö, (2)
  4. Tiedot: Asunto-osakeyhtiöiden teettämään korjaukseen johtanut syy, % vastanneista, (1)


 4. 12ig -- Asuntojen ja omakotitalojen korjauksiin johtaneet syyt, prosenttiosuus vastanneista, 2016-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9290 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Asuntotyyppi: Omakoti- ja paritalot, Rivitaloasunnot, Kerrostaloasunnot, (3)
  3. Korjausrakentamisen syy: Normaali vanheneminen tai kuluminen, Vakavamman vaurion ennaltaehkäisy, Esteettömyyden parantaminen, Laatu- tai varustustason parantaminen, ..., Muu syy (16)
  4. Tiedot: Asuntojen ja omakotitalojen korjaukseen johtanut syy, % vastanneista, (1)


 5. 12ih -- Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8062 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Remonttityyppi: Käyttövesijärjestelmäremontti, Viemäröintijärjestelmäremontti, Julkisivuremontti, Kattoremontti, ..., Jokin muu suuri remontti (9)
  2. Suunniteltu aika: Ei suunniteltu, Tulevien 0-3 vuoden aikana, Tulevien 4-6 vuoden aikana, Tulevien 7-10 vuoden aikana, Tulevien 10 vuoden aikana (5)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  4. Tiedot: Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, % vastanneista, (1)


 6. 13p1 -- Työkustannukset asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista, 2014-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8917 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Taloyhtiötyyppi: Yhteensä, Rivitaloyhtiö, Kerrostaloyhtiö, (3)
  3. Tiedot: Asunto-osakeyhtiöiden teettämien korjausten työkustannukset, miljoonaa euroa, Asunto-osakeyhtiöiden teettämien korjausten kustannukset, miljoonaa euroa, Työkustannusten osuus asunto-osakeyhtiöiden teettämien korjausten kustannuksista, %, (3)


 7. 13p2 -- Työkustannukset omistusasuntojen korjauskustannuksista, 2014-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8468 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Asuntotyyppi: Yhteensä, Omakoti- ja paritalot, Rivitaloasunnot, Kerrostaloasunnot, (4)
  3. Tiedot: Omistusasuntojen korjausten työkustannukset, miljoonaa euroa, Omistusasuntojen korjauskustannukset, miljoonaa euroa, Työkustannusten osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista, %, (3)


 8. 13p3 -- Itse tehty ja talkootyö omistusasuntoihin tehdyissä korjauksissa, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7601 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Asuntotyyppi: Yhteensä, Omakoti- ja paritalot, Rivitaloasunnot, Kerrostaloasunnot, (4)
  3. Tiedot: Itse tehty työ, tuhatta työpäivää, Talkootyö, tuhatta työpäivää, Itse tehty ja talkootyö yhteensä, tuhatta työpäivää, (3)


 9. 13p4 -- Omistusasujien teettämät korjauskustannukset, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10607 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Asuntotyyppi: Yhteensä, Omakoti- ja paritalot, Rivitaloasunnot, Kerrostaloasunnot, (4)
  2. Rakennusosa: Yhteensä, Asunnon märkätilat, Asunnon keittiö, Asunnon asuin ja muut tilat, ..., Piha-alue ja -rakennukset (7)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Tiedot: Omistusasujien teettämät korjaukset, miljoonaa euroa, Rakennuskannaan asuinpinta-alaan suhteutetut omistusasujien teettämät korjaukset, eur/m2, (2)


 10. 13tm -- Asunto-osakeyhtiöiden teettämät korjauskustannukset, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9534 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Taloyhtiötyyppi: Yhteensä, Rivitaloyhtiö, Kerrostaloyhtiö, (3)
  3. Rakennusosa: Yhteensä, Ulkopinnat ja rakenteet, Talotekniikka, Piha-alue ja -rakennukset, Taloyhtiön sisätilat (5)
  4. Tiedot: Asunto-osakeyhtiöiden teettämät korjaukset, miljoonaa euroa, Rakennuskannan pinta-alaan suhteutetut asunto-osakeyhtiöiden teettämät korjaukset, eur/m2, (2)


 11. 14c7 -- Toimitilarakennusten korjauskustannukset talotyypeittäin, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8869 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Rakennuksen kayttötarkoitus: 1. Toimitilarakennukset yhteensä, 1.1 Teollisuus- ja varastorakennukset, 1.2 Liikerakennus, 1.3 Toimistorakennus, ..., 1.4.3 Sairaala- ja terveyskeskusrakennukset (8)
  3. Korjaustyyppi: Korjaukset yhteensä, Peruskorjaukset, Muut kuin peruskorjaukset, (3)
  4. Tiedot: Arvo, milj. euroa, (1)


 12. 14ca -- Rakennusten ja asuntojen korjauskustannukset, miljoonaa euroa, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6651 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Rakennuksen käyttötarkoitus: Yhteensä, Omistusasunnot, omakoti- ja paritalot, Asunto-osakeyhtiöt, Teollisuus- ja varastorakennukset, ..., Liikerakennukset (7)
  3. Tiedot: Korjaukset, miljoonaa euroa, (1)