Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12g6 -- Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16587 Päivitetty: 20230505 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Käyttökohde: Esiopetus, Perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yhteensä (9)
  3. Tiedot: Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan, milj. euroa, Koulutuksen reaaliset käyttömenot käyttökohteen mukaan, milj. euroa, Reaalisten käyttömenojen vuosimuutos, %, Käyttömenot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %, (4)


 2. 12g7 -- Koulutuksen käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13179 Päivitetty: 20230505 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Käyttökohde: Esiopetus, Perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yhteensä (7)
  3. Tiedot: Koulutuksen käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan, euroa, Koulutuksen reaaliset käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan, euroa, Reaalisten käyttömenojen vuosimuutos opiskelijaa kohden, %, (3)