Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ai -- Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain (Kevan nimikkeistö), 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 323363 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Ammattinimike: Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Äänenjohtaja, Äänimestari, Äänisuunnittelija, ..., Yhteensä (1302)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2022, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 2. 11aj -- Kuntasektorin kuukausipalkat Ammattiluokituksen 2010 mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 202697 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., 9622 Satunnaistöiden tekijät (420)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2022, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 3. 11am -- Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusluokituksen mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 233202 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Koulutusaste: Yhteensä, Ylempi perusaste, Toinen aste, Erikoisammattikoulutusaste, ..., Tutkijakoulutusaste (8)
  2. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat, Kasvatustieteet, ..., Tuntematon (101)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2022, (1)
  5. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 4. 11an -- Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 128404 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 016 Maataloutta palveleva toiminta, ..., 93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (227)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2022, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 5. 11ap -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9181 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Ammattinimike: Ammattimies, Aputyöntekijä, Asentaja, Autonasentaja, ..., Yhteensä (72)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2022, (1)
  4. Tiedot: Tuntipalkkaisia yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t, Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t, (3)


 6. 11aq -- Kuntasektorin tuntipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29117 Päivitetty: 20231101 08.00

  1. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, C Teollisuus, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, ..., 932 Huvi- ja virkistystoiminta (94)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2022, (1)
  4. Tiedot: Tuntipalkkaisia yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t, Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t, (3)