Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 132f -- Tuotannon suhdannekuvaaja, kuukausittain, 1995M01-2023M07

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 115548 Päivitetty: 20230915 08.00

    1. Kuukausi: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07 (343)
    2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B-F Jalostus (05-43), G-T Palvelut (45-98), (4)
    3. Tiedot: Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu indeksisarja, 2015=100, Alkuperäinen indeksisarja, 2015=100, Trendisarjan indeksi, 2015=100, Työpäiväkorjattu indeksisarja, 2015=100, ..., Työpäiväkorjatun sarjan volyymin muutos vuodentakaisesta, % (8)