Alkuun

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 117a -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuljetusetäisyyden mukaan, ilman maa-aineksia, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12357 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Matkan pituus, km: Yhteensä, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Yli 700km (15)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 2. 117c -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuljetusetäisyyden mukaan, maa-aineskuljetukset, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10311 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Matkan pituus, km: Yhteensä, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Yli 100km (6)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 3. 117g -- Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite neljänneksittäin, 2011Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19860 Päivitetty: 20230320 08.00

  1. Ajoneuvon käyttö: Yhteensä, Ammattimainen liikenne, Yksityinen liikenne, (3)
  2. Maa-aineskuljetus: Kaikki kuljetukset, Muut kuin maa-aineskuljetukset, Maa-aineskuljetukset, (3)
  3. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2022Q4 (48)
  4. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 4. 117h -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet ajoneuvotyypin mukaan neljänneksittäin, 2011Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15397 Päivitetty: 20230320 08.00

  1. Ajoneuvotyyppi: Yhteensä, Kuorma-auto ilman perävaunua, Puoliperävaunuyhdistelmä, Täysperävaunuyhdistelmä, (4)
  2. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2022Q4 (48)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 5. 117i -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet tavararyhmän (NST 2007) mukaan, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21080 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. NST2007 tavararyhmä: Yhteensä, Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet, Kivihiili ja ruskohiili; raakaöljy ja luonnonkaasu, Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium, ..., Tyhjä (21)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, Kuormausaste (%) (5)


 6. 117j -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuormatyypin mukaan, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10959 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Kuormatyyppi: Yhteensä, Nestemäinen bulkki, Kiinteä bulkki, Suuret kontit, ..., Muut kuormatyypit (10)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 7. 117k -- Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12002 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Vaarallisten aineiden luokka: Yhteensä, Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut, Palavat nesteet, Syövyttävät aineet, Muut vaaralliset aineet ja esineet (5)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, (4)


 8. 119b -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet tavaralajeittain, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30045 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Tavaralaji: Yhteensä, Viljat, Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät, Elävät eläimet, ..., Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot (45)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, Kuormausaste (%) (5)


 9. 11b6 -- Ulkomaan liikenteen suoritteet, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7922 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 10. 11il -- Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12115 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Ajoneuvon käyttö: Yhteensä, Ammattimainen liikenne, Yksityinen liikenne, (3)
  2. Maa-aineskuljetus: Kaikki kuljetukset, Muut kuin maa-aineskuljetukset, Maa-aineskuljetukset, (3)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  4. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Liikennesuorite, milj. km, Kuljetussuorite, milj. tkm, (3)


 11. 11sw -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kokonaispainoluokan mukaan, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12220 Päivitetty: 20220420 08.00

  1. Ajoneuvon kokonaismassa: Yhteensä, 3 501 - 6 000kg, 6 001 - 11 500kg, 11 501 - 18 000kg, ..., Yli 68 000kg (13)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)