Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12ik -- Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset tavaralajeittain ja kuukausittain, 2016M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2292070 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Satama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (66)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (17)
  3. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Tiedot: Tonnia, Tonnia, muutos %, (2)


 2. 12il -- Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset tavaralajeittain, 2016-2024

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 225774 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Satama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (66)
  2. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  3. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (17)
  4. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Tiedot: Tonnia, Tonnia, muutos %, (2)


 3. 12im -- Kotimaan tavaraliikenne aluksilla lähtö- ja määräsatamittain ja kuukausittain, 2016M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1646545 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Lähtösatama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (55)
  2. Määräsatama: Yhteensä, Brändö, Taalintehdas, Eckerö, ..., Korppoo (50)
  3. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  4. Tiedot: Tonnia, (1)


 4. 12in -- Kotimaan tavaraliikenne aluksilla lähtö- ja määräsatamittain, 2016-2024

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 162276 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Lähtösatama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (55)
  2. Määräsatama: Yhteensä, Brändö, Taalintehdas, Eckerö, ..., Korppoo (50)
  3. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  4. Tiedot: Tonnia, (1)


 5. 12ip -- Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite kuukausittain, 2016M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21852 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  2. Tiedot: Alusliikenteen kuljetusmäärä yhteensä, Alusliikenteen kuljetusmäärä rannikolla, Alusliikenteen kuljetusmäärä sisävesillä, Alusliikenteen kuljetussuorite yhteensä, ..., Alusliikenteen kuljetussuorite sisävesillä (6)


 6. 12iq -- Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite, 1980-2024

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21635 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2024 (45)
  2. Tiedot: Kuljetusmäärä yhteensä, Alusliikenteen kuljetusmäärä yhteensä, Alusliikenteen kuljetusmäärä rannikolla, Alusliikenteen kuljetusmäärä sisävesillä, ..., Ruoppausmassojen kuljetussuorite (12)


 7. 12ir -- Satamien kotimaan alusliikenne kuukausittain, 2019M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 68143 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Satama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (59)
  2. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M02 (62)
  3. Tiedot: Käyntikerrat, Nettovetoisuus, Bruttovetoisuus, (3)


 8. 12iv -- Satamien kotimaan alusliikenne, 2019-2024

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14405 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Satama: Yhteensä, Ahkiolahti, Brändö, Taalintehdas, ..., Korppoo (59)
  2. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2024 (6)
  3. Tiedot: Käyntikerrat, Nettovetoisuus, Bruttovetoisuus, (3)


 9. 12iw -- Saimaan kanavan kuljetukset tavaralajeittain ja kuukausittain, 2016M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 87827 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (13)
  2. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kotimaan liikenteessä, Ulkomaan liikenteessä, (3)
  3. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Tiedot: Tonnia, (1)


 10. 12jh -- Saimaan kanavan kuljetukset tavaralajeittain, 2016-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13084 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (13)
  3. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kotimaan liikenteessä, Ulkomaan liikenteessä, (3)
  4. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  5. Tiedot: Tonnia, (1)


 11. 12ji -- Saimaan kanavan alusliikenne kuukausittain, 2020M01-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20332 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Maa: Yhteensä, Antigua ja Barbuda, Kypros, Saksa, ..., Saint Vincent ja Grenadiinit (13)
  2. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  3. Kuukausi: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M02 (50)
  4. Tiedot: Määrä, (1)


 12. 12jj -- Saimaan kanavan alusliikenne, 2020-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5940 Päivitetty: 20240408 08.00

  1. Maa: Yhteensä, Antigua ja Barbuda, Kypros, Saksa, ..., Saint Vincent ja Grenadiinit (13)
  2. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  3. Vuosi: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  4. Tiedot: Määrä, (1)


 13. 12jk -- Kotimaan vesiliikenteen matkustajaliikenne, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8447 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Liikennöintialue: Rannikolla ja sisävesillä yhteensä, Rannikolla yhteensä, Suomenlahti, Saaristomeri, ..., Oulujoen ja Pohj.-Suomen vesistöt (18)
  3. Tiedot: Matkustajamäärä, Henkilökilometriä, (2)


 14. 12jl -- Sulutukset, alusliikenne ja matkustajamäärät sulkukanavilla, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26185 Päivitetty: 20230612 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Väylä ja sulkukanava: Yhteensä, Joensuu-Nurmes, ...Joensuu, ...Kaltimo, ..., ...Kimola (48)
  3. Tiedot: Sulutukset yhteensä, Palvelusulutukset, Itsepalvelusulutukset, Sulutetut kuivalastialukset, ..., Matkustajaa huviveneissä (12)