Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

119t -- Maarakennuskustannusindeksi (2005=100), osaindekseittäin, kuukausitiedot, 2005M01-2023M04

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Kyllä
23.5.2023
Maarakennuskustannusindeksi (2005=100) pisteluku:
Indeksipisteluku
Maarakennuskustannusindeksi (2005=100) vuosimuutos, %:
%
22.6.2023
15.10.2018
Tilastokeskus, maarakennuskustannusindeksi
001_119t_2023m04
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 220

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 11-17 Kokonaisindeksi , 11 Pohjarakenteet , 12 Maarakenteet ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Tiedot

Maarakennuskustannusindeksi (2005=100) pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Maarakennuskustannusindeksi (2005=100) vuosimuutos, %

Maarakennuslustannusindeksin pisteluvun vuosimuutos prosenttia.

Maarakennuskustannusindeksin (2005=100) kuukausimuutos, %

Indeksipisteluvun muutos edelliseen kuukauteen prosentteina.