Alkuun

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 114s -- Maksutase, kuukausittain, 2006M01-2023M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43276 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, KA Pääomatase, FA Rahoitustase, EO Virheelliset ja tunnistamattomat erät, (4)
  3. Tiedot: Netto, miljoonaa euroa, Netto, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, (4)


 2. 12gf -- Vaihtotase ja pääomatase, kuukausittain, 2006M01-2023M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 154764 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  3. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)


 3. 12gg -- Vaihtotase ja pääomatase alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 820242 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  2. Maa: Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), EU-maat (28, 2013-2020), ..., Ulkomaat yhteensä (48)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  4. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (6)


 4. 12gi -- Rahoitustase, kuukausittain, 2006M01-2023M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 449929 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Velkavarat (FDI), F3 Velkapaperit, F31 Lyhytaikaiset velkapaperit, ..., F5 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (6)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  4. Tiedot: Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, velat, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)


 5. 12gj -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema sektoreittain ja alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13547413 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (18)
  2. Maa: Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), EU-maat (28, 2013-2020), ..., Ulkomaat yhteensä (43)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  4. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  5. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Muut kannan muutokset, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa (12)


 6. 12gk -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema vaateittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 452713 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (17)
  3. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (15)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)


 7. 12gl -- Ulkomainen bruttovelka, neljännesvuosittain, 2006Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 149112 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, D1 Suorat sijoitukset, velat sijoittajalle, D2 Suorat sijoitukset, velat sijoituskohteelle, ..., SSSXD Kaikki sijoituslajit paitsi suorat sijoitukset (6)
  2. Vara: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavaateet (GFSM/PSDSG), F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F81 Kauppaluotot ja ennakot (7)
  3. Maturiteetti: Yhteensä, S Lyhytaikainen, L Pitkäaikainen, (3)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  5. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11, S14, S15, S123-S129 Muut sektorit kuin muut rahalaitokset ja julkisyhteisöt, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, S13 Julkisyhteisöt (5)
  6. Tiedot: Kanta, velat, miljoonaa euroa, (1)


 8. 12gp -- Maksutaseen ja ulkomaankaupan indikaattoreita, neljännesvuosittain, 2006Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16276 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  2. Tiedot: Vaihtotaseen suhde neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden tuonti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden vienti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Ulkomaisen nettovarallisuusaseman suhde vuosi-BKT:hen, %, Velkavaateiden F12, F2, F3, F4, F6, F8 (ns. ulkomainen bruttovelka) suhde vuosi-BKT:hen, % (5)