Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 114s -- Maksutase, kuukausittain, 2006M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45239 Päivitetty: 20240212 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M12 (216)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, KA Pääomatase, FA Rahoitustase, EO Virheelliset ja tunnistamattomat erät, (4)
  3. Tiedot: Netto, miljoonaa euroa, Netto, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, (4)


 2. 12gf -- Vaihtotase ja pääomatase, kuukausittain, 2006M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 162497 Päivitetty: 20240212 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M12 (216)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  3. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)


 3. 12gg -- Vaihtotase ja pääomatase alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 789708 Päivitetty: 20231218 08.00

  1. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  2. Maa: Ulkomaat yhteensä, Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), ..., Yhdysvallat (USA) (53)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q3 (71)
  4. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (6)


 4. 12gi -- Rahoitustase, kuukausittain, 2006M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 463538 Päivitetty: 20240212 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Velkavarat (FDI), F3 Velkapaperit, F31 Lyhytaikaiset velkapaperit, ..., F5 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (6)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M12 (216)
  4. Tiedot: Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, velat, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)


 5. 12gj -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema sektoreittain ja alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 14970970 Päivitetty: 20231218 08.00

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (17)
  2. Maa: Ulkomaat yhteensä, Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), ..., Yhdysvallat (USA) (45)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q3 (71)
  4. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  5. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Muut kannan muutokset, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa (12)


 6. 12gk -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema vaateittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 492938 Päivitetty: 20231218 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (17)
  3. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (15)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q3 (71)


 7. 12gl -- Ulkomainen bruttovelka, neljännesvuosittain, 2006Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 158155 Päivitetty: 20231218 08.00

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, D1 Suorat sijoitukset, velat sijoittajalle, D2 Suorat sijoitukset, velat sijoituskohteelle, ..., SSSXD Kaikki sijoituslajit paitsi suorat sijoitukset (6)
  2. Vara: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavaateet (GFSM/PSDSG), F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F81 Kauppaluotot ja ennakot (7)
  3. Maturiteetti: Yhteensä, S Lyhytaikainen, L Pitkäaikainen, (3)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q3 (71)
  5. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11, S14, S15, S123-S129 Muut sektorit kuin muut rahalaitokset ja julkisyhteisöt, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, S13 Julkisyhteisöt (5)
  6. Tiedot: Kanta, velat, miljoonaa euroa, (1)


 8. 12gp -- Maksutaseen ja ulkomaankaupan indikaattoreita, neljännesvuosittain, 2006Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16586 Päivitetty: 20231218 08.00

  1. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q3 (71)
  2. Tiedot: Vaihtotaseen suhde neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden tuonti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden vienti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Ulkomaisen nettovarallisuusaseman suhde vuosi-BKT:hen, %, Velkavaateiden F12, F2, F3, F4, F6, F8 (ns. ulkomainen bruttovelka) suhde vuosi-BKT:hen, % (5)