Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

11wg -- Palvelujen tuottajahintaindeksi (2015=100), kuukausittain, 2017M01-2022M12

Valitse muuttujat

Kyllä
24.1.2023
Pisteluku (2015=100):
indeksipisteluku
Kuukausimuutos, %:
%
Vuosimuutos, %:
%
24.4.2023
24.4.2019
Tilastokeskus, palvelujen tuottajahintaindeksit
001_11wg_2022m12
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2017M01 , 2017M02 , 2017M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 72

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT , 49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 117

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
. tieto on puuttuva

Tuotteet toimialoittain (CPA 2015)

CPA-luokitus on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palvelujen luokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.

Palvelun kohde

Palvelujen tuottajahintaindeksi jaoteltuna seuraavasti: palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (Business to Business, BtoB), palvelut kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) ja kaikki yhteensä (Business to All, BtoAll).

Tiedot

Pisteluku (2015=100)

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Kuukausimuutos, %

Kuukausimuutoksella tarkoitetaan kuukauden indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen kuukauden indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Vuosimuutos, %

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).