Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

14d6 -- Äänestystiedot presidentinvaalissa, 2024

Valitse muuttujat

Kyllä
20.2.2024
Äänioikeutetut (lkm.):
Lukumäärä
Äänestäneet (lkm.):
Lukumäärä
Äänestysprosentti (%):
Prosentti
Äänioikeutetut, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.):
Lukumäärä
Äänestäneet, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.):
Lukumäärä
Äänestysprosentti, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (%):
Prosentti
Ennakolta äänestäneet (lkm.):
Lukumäärä
Ennakkoäänestysprosentti (%):
Prosentti
Ennakolta äänestäneet, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.):
Lukumäärä
Ennakkoäänestysprosentti, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (%):
Prosentti
Hylätyt äänet (lkm.):
Lukumäärä
Hylättyjen äänten osuus (%):
Prosentti
Hylätyt ennakkoäänet (lkm.):
Lukumäärä
Hylättyjen ennakkoäänten osuus (%):
Prosentti
Hyväksytyt äänestysliput (lkm.):
Lukumäärä
Hyväksytyt ennakkoäänet (lkm.):
Lukumäärä
20.2.2024
6.2.2024
Tilastokeskus, presidentinvaalit
001_14d6_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Äänioikeutetut (lkm.) , Äänestäneet (lkm.) , Äänestysprosentti (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset , Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset ,

Valittu 0 Yhteensä 2 107

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Tiedot

Äänioikeutetut (lkm.)

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Presidentinvaaleissa äänioikeusikä tulee saavuttaa viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.

Äänioikeutetut (lkm.)

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa (1994/201) tarkoitettu kotikunta Suomessa, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan europarlamenttivaaleissa siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on (vaalilaki 2 §).

Äänioikeutetut (lkm.)

Kunnallisvaaleissa äänioikeus on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kunnallisvaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan. (Kuntalaki 26 §)

Äänestysprosentti (%)

Äänestysprosentti = äänestäneiden osuus äänioikeutetuista.

Äänestysprosentti (%)

Valtiollisissa vaaleissa tilastoissa esitetään neljä erilaista äänestysprosenttia:
1) Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
2) ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
3) kokonaisäänestysprosentti, joka sisältää edellä mainitut molemmat ryhmät
4) em. ryhmästä 2 erikseen eriteltynä Ruotsissa asuvien äänestysprosentti.

Äänestysprosentti (%)

Europarlamenttivaalien osalta lasketaan lisäksi vielä muiden EU-kansalaisten äänestysprosentti.

Äänestysprosentti (%)

Kunnallisvaaleissa äänioikeus ei ole sidottu Suomen kansalaisuuteen, vaan perusteena on kotikunta. (Ks. äänioikeutettu.)

Äänestysprosentti (%)

Kunnallisvaaleissa kokonaisäänestysprosentin lisäksi esitetään äänestysprosentit ulkomaalaisten kansalaisuuden mukaan: EU-maa, Islanti ja Norja, Muu maa.
(Ks. myös ennakkoäänestysprosentti.)

Ennakolta äänestäneet (lkm.)

Ennakkoäänestyksessä huomioon otetut, hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput.

Ennakolta äänestäneet (lkm.)

Ennakkoäänten laskenta alkaa pääsääntöisesti varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina, klo 15. Suurissa vaalipiireissä voidaan alkamisaikaa aikaistaa, kuitenkin niin että aikaisin mahdollinen aika on klo 12. Ennakkoäänien laskennan tulos pyritään saamaan valmiiksi klo 20:een mennessä, mistä alkaen niistä saadaan julkistaa ennakkotietoja.

Ennakkoäänestysprosentti (%)

Ennakolta äänestäneiden äänestysprosentti = osuus kaikista äänestäjistä.

Ennakkoäänestysprosentti (%)

Tilastokeskuksen tilastoissa osuus lasketaan kaikista äänestäneistä, toisin kuin esim. oikeusministeriön Internet-sivuilla, jossa prosentti on muodostettu kaikista äänioikeutetuista.

Hylätyt äänet (lkm.)

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa
3) muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
4) leimaamaton äänestyslippu
5) ehdokkaan numero merkitty epäselvästi
6) äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä.

Hylätyt äänet (lkm.)

Edellisten syiden lisäksi tilastoidaan myös tyhjien äänestyslippujen määrät.

Hylättyjen äänten osuus (%)

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa
3) muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
4) leimaamaton äänestyslippu
5) ehdokkaan numero merkitty epäselvästi
6) äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä.

Hylättyjen äänten osuus (%)

Edellisten syiden lisäksi tilastoidaan myös tyhjien äänestyslippujen määrät.

Hylätyt ennakkoäänet (lkm.)

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa
3) muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
4) leimaamaton äänestyslippu
5) ehdokkaan numero merkitty epäselvästi
6) äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä.

Hylätyt ennakkoäänet (lkm.)

Edellisten syiden lisäksi tilastoidaan myös tyhjien äänestyslippujen määrät.