Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

14d8 -- Ennakolta äänestäneet sukupuolen, ennakkoäänestyspaikan ja vaalipiirin mukaan presidentinvaaleissa, 2012-2024

Valitse muuttujat

Kyllä
20.2.2024
Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä:
Lukumäärä
1 Kunnantalo/kaupungintalo:
Lukumäärä
2 Kirjasto:
Lukumäärä
2.1 Kirjasto kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
2.2 Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
3 Koulu ja muu oppilaitos:
Lukumäärä
4 Kunnan palvelukeskus/palvelupiste kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
5 Kunnan palvelukeskus/palvelupiste muualla kuin kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
6 Muu kunnan virasto/laitos:
Lukumäärä
7 Liikkuva äänestyspaikka:
Lukumäärä
7.1 Liikkuva äänestyspaikka, auto:
Lukumäärä
7.2 Liikkuva äänestyspaikka, laiva:
Lukumäärä
8 Suomen Posti Oyj:n toimipaikka:
Lukumäärä
8.1 Postin konttori kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
8.2 Postin konttori muualla kuin kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
9 Ahvenanmaan posti:
Lukumäärä
9.1 Ahvenanmaan postin konttori kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
9.2 Ahvenanmaan postin konttori muualla kuin kauppakeskuksessa:
Lukumäärä
10 Kauppakeskus tai muu kaupallinen paikka:
Lukumäärä
11 Muu paikka:
Lukumäärä
12 Edustusto:
Lukumäärä
13 Laiva:
Lukumäärä
14 Koti:
Lukumäärä
15 Laitos:
Lukumäärä
16 Kirje:
Lukumäärä
20.2.2024
6.2.2024
Tilastokeskus, presidentinvaalit
001_14d8_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä , 1 Kunnantalo/kaupungintalo , 2 Kirjasto ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valittu 0 Yhteensä 53

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Vaalipiiri ja kuntamuoto

Vaalipiirijaolla tarkoitetaan vaaleilla täytettävien paikkojen alueellista jakoa.

Vaalipiiri ja kuntamuoto

Eduskuntavaalit:
Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta vaalipiireihin. Eduskuntavaaleissa kansanedustajien paikat jakaantuvat vaalipiirien kesken valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiristä valitaan yksi edustaja ja loput 199 edustajapaikkaa jaetaan suhteellisesti muiden vaalipiirien kesken Suomen kansalaisista muodostuvan asukasluvun mukaan.

Vaalipiiri ja kuntamuoto

Muut vaalit:
Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Kunnallisvaaleissa vaalipiirinä on kunta. Vaalin tulosta laskettaessa paikkoja ei siten jaeta eri alueille mainituissa vaaleissa. Kaikissa tilastoissa kuitenkin esitetään myös vaalipiirikohtaiset tulokset eri vaalien vertailtavuuden takia.