Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13iv -- Tietoon tulleet rikokset tutkivan viranomaisen mukaan ja ilmoitusajankohdan mukaan neljänneksittäin, ennakko, 2009Q1-2023Q4*

Valitse muuttujat

Kyllä
18.1.2024
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.):
Lukumäärä
Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.):
Lukumäärä
Muutos edelliseen vuosineljännekseen (lkm.):
Lukumäärä
Muutos edelliseen vuosineljännekseen (%):
Prosentti
Muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (lkm.):
Lukumäärä
Muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (%):
Prosentti
Muutos edellisvuoden kumulatiiviseen summaan (lkm.):
Lukumäärä
Muutos edellisvuoden kumulatiiviseen summaan (%):
Prosentti
18.4.2024
29.4.2022
Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto
001_13iv_2023q4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.) , Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.) , Muutos edelliseen vuosineljännekseen (lkm.) ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 60

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ , 1 RIKOSLAKIRIKOKSET , 11 Omaisuusrikokset ,

Valittu 0 Yhteensä 209

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Viranomaiset yhteensä , Poliisi , Keskusrikospoliisi ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Vuosineljännes

* ennakkotieto

Viranomainen

Poliisi, tulli tai rajavartiolaitos

Vuosineljännes

2023Q1*

* ennakkotieto

2023Q2*

* ennakkotieto

2023Q3*

* ennakkotieto

2023Q4*

* ennakkotieto

Tiedot

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.)

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.