Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12lu -- Radat, eritasoristeykset ja tasoristeykset, liikennepaikat ja investoinnit, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53057 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Tiedot: Ratapituus yhteensä, .Yksiraiteisen radan ratapituus, .Sähköistetyn yksiraiteisen radan ratapituus, .Kaksi- tai useampiraiteisen radan ratapituus, ..., Radanpidon investoinnit (kiintein tilastovuoden hinnoin) (37)


 2. 12lx -- Tärkeimmät junasuoritteet, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10589 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Junalaji: Yhteensä, Henkilöliikenne, Tavaraliikenne, (3)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Tiedot: Junakilometrit, Bruttotonnikilometrit, Vedetyt bruttotonnikilometrit, Vaunuakselikilometrit, (4)


 3. 12lz -- Vetokalustosuoritteet, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8461 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vetokalustolaji: Yhteensä, Dieselvetokalusto yhteensä, Dieselveturit, Dieselmoottorivaunut, ..., Sähkömoottorivaunut (7)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Tiedot: Junakilometrit, Veturikilometrit, (2)


 4. 12m1 -- Vaunuakselikilometrit, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17936 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Tiedot: Vaunuakselikilometrit yhteensä, Henkilövaunujen vaunuakselikilometrit, Matkustajavaunujen vaunuakselikilometrit, Sähkömoottorivaunujen vaunuakselikilometrit, ..., Tavaravaunujen tyhjänäkulkuprosentti (9)


 5. 12m2 -- Vaunuakselikilometrit juna ja vaunulajeittain, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36531 Päivitetty: 20230825 12.30

  1. Junan tyyppi: Yhteensä, Henkilö- ja tavaraliikenne yhteensä, Henkilöliikenne yhteensä, Kaukoliikenteen juna, ..., Jakelu- ja keräilyjuna (8)
  2. Vetokalustolaji: Yhteensä, Dieselveturit, Dieselmoottorivaunut, Sähköveturit, Sähkömoottorivaunut (5)
  3. Vaunulaji: Yhteensä, Matkustajavaunut, Sähkömoottorivaunut, Dieselmoottorivaunut, ..., Asiakkaiden tavaravaunut (11)
  4. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  5. Tiedot: Vaunuakselikilometrit, (1)


 6. 12m3 -- Bruttotonnikilometrit ja keskimääräiset junapainot (veturi mukaanluettuna) vetokalusto- ja junalajeittain, 2011-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17021 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vetokalustolaji: Yhteensä, Veturivetoiset yhteensä, Dieselveturit, Sähköveturit, ..., Yksinäiset veturit (8)
  2. Junan tyyppi: Yhteensä, Henkilöliikenne yhteensä, Kaukoliikenteen juna, Lähiliikenteen juna, ..., Yksinäiset veturit (8)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Tiedot: Bruttotonnikilometrit, Keskimääräinen junapaino, (2)


 7. 12m4 -- Junaliikenteen energian kulutus, 1983-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12580 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  2. Tiedot: Energian kulutus yhteensä, petajoulea, Sähkön kulutus, milj. kWh, Sähkön kulutus, petajoulea, Kevyt polttoöljy, milj. litraa, Kevyt polttoöljy, petajoule (5)


 8. 12m5 -- Henkilöliikenne liikennelajeittain, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9196 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kaukoliikenne, Kotimaan kaukoliikenne, Kansainvälinen liikenne, Lähiliikenne (5)
  3. Tiedot: Henkilöliikenteen matkojen lukumäärä (1000 matkaa), Henkilöliikenteen henkilökilometrit (milj. hkm), Matkan keskipituus, (3)


 9. 12m6 -- Tavaraliikenne, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7813 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kotimaan liikenne, Kansainvälinen liikenne, (3)
  3. Tiedot: Tavaraliikenteen paino (1000 t), Tavaraliikenteen tonnikilometrit (milj. tkm), Matkan keskipituus, (3)


 10. 12m7 -- Tavaraliikenteen tonnit ja tonnikilometrit tavararyhmittäin, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8749 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Tavararyhmä: Yhteensä, Kasvis- ja eläintuotteet, Kivennäistuotteet, Puu ja puuteokset, ..., Muut tuotteet - Övriga produkter (9)
  3. Tiedot: Tavaraliikenteen paino (milj. tonnia), Tavaraliikenteen tonnikilometrit (milj. tkm), (2)


 11. 12m8 -- Vaunujen lukumäärä Suomen ja ulkomaiden välisessä rautateiden yhdysliikenteessä, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39834 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Vaunun tyyppi: Henkilövaunut yhteensä, Suomalaiset henkilövaunut, Ulkomaiset henkilövaunut, Tavaravaunut Yhteensä, ..., Ulkomaiset tyhjät tavaravaunut (12)
  3. Yhdysliikenteen tyyppi: Yhdysliikenteessä kuljetetut vaunut yhteensä, Läntinen Liikenne, ...Tornio, Itäinen Liikenne, ..., ...Vartius (8)
  4. Suunta: Yhteensä, Lähtenyt Suomesta, Saapunut Suomeen, (3)
  5. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 12. 12m9 -- Kaupallisen vaunukuormaliikenteen tavaran paino välimatkaryhmittäin, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6986 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Välimatkaryhmä: Yhteensä, 1-100 km, 101-200 km, 201-300 km, ..., 501 km - (7)
  3. Tiedot: Tavaraliikenteen paino (milj. tonnia), (1)


 13. 12mc -- Merkittävät onnettomuudet ja tasoristeysonnettomuudet, 1992-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18125 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Onnettomuustyyppi: Merkittävät onnettomuudet yhteensä, ...Junien törmäykset, ...Junien suistumiset, ...Tasoristeysonnettomuudet, ..., Tasoristeysonnettomuudet yhteensä (8)
  3. Tiedot: Onnettomuudet, Kuolleet, Vakavasti luokkaantuneet, Merkittävät onnettomuudet 1 milj. junakm kohden, Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet 1 milj. junakm koht (5)


 14. 12md -- Historiallinen katsaus, 1862-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26572 Päivitetty: 20230825 08.00

  1. Vuosi: 1862, 1870, 1880, 1890, ..., 2022 (52)
  2. Tiedot: Ratapituus yhteensä, Raidepituus yhteensä, Höyryveturit, Dieselveturit, ..., Tavaraliikenteen tonnikilometrit (1000 tkm) (16)


 15. 12ra -- Henkilöliikenne neljänneksittäin, 2011Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9959 Päivitetty: 20231228 08.00

  1. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q3 (51)
  2. Tiedot: Henkilöliikenteen matkojen lukumäärä (1000 matkaa), Henkilöliikenteen henkilökilometrit (milj. hkm), (2)


 16. 12rb -- Tavaraliikenne neljänneksittäin, 2011Q1-2023Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9959 Päivitetty: 20231228 08.00

  1. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q3 (51)
  2. Tiedot: Tavaraliikenteen paino (1000 t), Tavaraliikenteen tonnikilometrit (milj. tkm), (2)