Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat, neljännesvuosittain, 1995Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 29961268 Päivitetty: 20240328 08.00

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (35)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (35)
  4. Vuosineljännes: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 2. 11qp -- Rahoitusvarat ja velat, vuosittain, 1995-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7132632 Päivitetty: 20240328 08.00

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (34)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (34)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 3. 11zx -- Reaalivarat, vuosittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27873 Päivitetty: 20231019 10.30

  1. Sektori: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S1311 Valtionhallinto, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
  2. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, ..., N211 Maa (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Tiedot: Kanta, miljoonaa euroa, Muutos, miljoonaa euroa, (2)


 4. 129g -- Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain, 2000Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17702 Päivitetty: 20240328 08.00

  1. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)
  2. Sektori: S14 Kotitaloudet, (1)
  3. Tiedot: Käytettävissä oleva tulo (neljän edeltävän vuosineljänneksen summa), miljoonaa euroa, Lainat, miljoonaa euroa, Kotitalouksien osuus asuntoyhtiölainoista, miljoonaa euroa, Velkaantumisaste, %, (4)


 5. 12kc -- Eläkevastuut, vuosittain, 2015-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18362 Päivitetty: 20230428 08.00

  1. Eläkejärjestelmä: E1 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), E11 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), yksityiset alat, E12 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), julkiset alat, E2 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), ..., E22 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), etuusperusteiset ja muut maksuihin perustumattomat eläkejärjestelmät (6)
  2. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. Tiedot: Eläkevastuut diskonttokorolla 2% (perusoletus), miljoonaa euroa, Eläkevastuut diskonttokorolla 1%, miljoonaa euroa, Eläkevastuut diskonttokorolla 3%, miljoonaa euroa, Eläkevastuut määrittelemättömällä diskonttokorkolla, miljoonaa euroa, ..., Eläkevastuut määrittelemättömällä diskonttokorolla, suhde BKT:hen, % (8)