Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11if -- Hovioikeuksissa vahvistetut ja muuttuneet alioikeuksien rikostuomiot, 2016-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2764866 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (53)
  4. Käräjäoikeuden tuomio: Yhteensä (KO), Elinkautinen (KO), Yhdistelmärangaistus (KO), Ehdoton vankeus (KO), ..., Muut rangaistukset (KO) (18)
  5. Hovioikeuden tuomio: Yhteensä (HO), Elinkautinen (HO), Yhdistelmärangaistus (HO), Ehdoton vankeus (HO), ..., Yhteisösakko (HO) (17)
  6. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 2. 126m -- Käräjäoikeuden tuomitsemien rangaistusten muutokset hovioikeudessa, 2016-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 184966 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (51)
  4. Rangaistuksen muutos hovioikeudessa: Yhdistelmärangaistuksen määrä pysynyt samana, Yhdistelmärangaistuksen määrää korotettu, Yhdistelmärangaistuksen määrää alennettu, Ehdottoman vankeuden määrä pysynnyt samana, ..., Yhteisösakon määrää alennettu (21)
  5. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 3. 126n -- Hovioikeuksissa ratkaistut rikostuomiot muutoksenhakijan mukaan, 2016-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 266211 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (53)
  4. Muutoksenhakija: Yhteensä, Syytetty, Syyttäjä, Muut valittajat, ..., Ei tietoa (6)
  5. Hovioikeuden päätös: Yhteensä, Päätös vahvistettu hovioikeudessa, Rangaistusta kovennettu hovioikeudessa, Rangaistusta lievennetty hovioikeudessa, Syyte hylätty hovioikeudessa (5)
  6. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 4. 126p -- Rangaistukset kansalaisuuden, asuinpaikan ja rikoksen mukaan (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot), 2009-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 25700543 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Asuinpaikka: Yhteensä, On vakinainen asuinpaikka Suomessa, Ei vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, (3)
  3. Kansalaisuus: Yhteensä, Suomi, Muut kansalaisuudet yhteensä, Eurooppa, ..., Tuntematon (26)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (54)
  5. Tunnusluku: Rangaistusten lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  6. Tiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräyssakot ja rikesakot yhteensä (lkm), Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen yhdistelmärangaistukseen, ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä, ..., Rauenneita syytteitä yhteensä (lkm) (40)


 5. 126q -- Eläintenpitokieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 98741312 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikäluokka: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:1§ Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 17:14a§ Törkeä eläinsuojelurikos, ..., Eläintautirikkomus (441/2013) (30)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Määräaikaiset eläintenpitokiellot (lukumäärä), Määräaikaiset eläintenpitokiellot (vuotta), Alle 1 vuotta, ..., Tuntematon (12)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 6. 126u -- Liiketoimintakieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 138790812 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikäluokka: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:7§1 Rekisterimerkintärikos, 16:11§ Liiketoimintakiellon rikkominen, 16:14§ Törkeä lahjuksen antaminen, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (46)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Liiketoimintakiellon kesto (vuotta), 3,0 < 3,5 vuotta, 3,5 < 4,0 vuotta, ..., Tuntematon (11)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 7. 126v -- Rikesakot sukupuolen, iän ja sakon määrän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 107789 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Rikesakon määrä: Yhteensä, 0 euroa, 10 euroa, 20 euroa, ..., 240 euroa (28)
  4. Ikä: Yhteensä, 15, 16, 17, ..., Tuntematon (12)
  5. Tiedot: Ajoneuvoa pysäyttämättä, Rikesakot yhteensä, (2)


 8. 126x -- Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 44224465 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikäluokka: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 21:11§ Törkeä vammantuottamus, 21:13§ Vaaran aiheuttaminen, ..., 48a:1a§ Törkeä metsästysrikos (8)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Metsästyskiellon kesto (vuotta), Alle 1,5 vuotta, 1,5 < 2,0 vuotta, ..., Tuntematon (11)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 9. 12cj -- Ensimmäisen oikeusasteen sakkotuomiot ja rangaistus- ja sakkomääräykset päiväsakon raha- ja lukumäärän, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 33537463 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  5. Päiväsakko: Sakkoon tuomitut yhteensä, Vapaudenmenetys katsottu sakon täydeksi suoritukseksi, Päiväsakkojen lukumäärä keskimäärin, Päiväsakkojen lukumäärän mediaani, ..., Sakon kokonaisrahamäärä 3000- euroa (57)
  6. Tiedot: Sakot yhteensä, Tuomioistuimessa sakkoon tuomitut (lkm tai päiväsakkojen lkm), Rangaistuksessa vain yksi rikos (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), Yhteinen sakkorangaistus (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..., Yhteinen sakkorangaistus (sakkomääräys) (13)


 10. 12d2 -- Uusintarikollisuus sukupuolen, iän, rikosryhmän ja seuraamuksen mukaan, 1990-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2798188 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., 80 - (11)
  4. Tuomion päärikos: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  5. Seuraamus: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Muu seuraamus (7)
  6. Tiedot: Tuomittu, lkm, Uusijat, lkm, Ei uusijat, lkm, Uusimisprosentti, (4)


 11. 12d3 -- Uusijat rikosryhmän, rikoksen samankaltaisuuden ja seuraamuksen mukaan, 1990-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 267228 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Tuomion päärikos: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Seuraamus: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Muu seuraamus (7)
  4. Rikoksen samankaltaisuus: Samankaltaisuus yhteensä, Samankaltainen rikos, Ei samankaltainen rikos, (3)
  5. Tiedot: Uusijat, lkm, Tuomiokerrat edeltävän 10 vuoden aikana keskimäärin, lkm, Uusijoilla tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika keskimäärin, kk, Rikosten lukumäärä, (4)


 12. 13r7 -- Rangaistukset käräjäoikeuksittain ja rikoksittain (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 272150951 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1. oikeusasteena (40)
  3. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Suomen ja Venäjän välisellä tieliikennesopimuksella sallitun taksiliikenteen edellytysten rikkominen (128/2016) (1159)
  4. Tuomiotiedot: Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (kk), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (65)
  5. Tiedot: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)


 13. 13r8 -- Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot), 2018-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 188241763 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Suomen ja Venäjän välisellä tieliikennesopimuksella sallitun taksiliikenteen edellytysten rikkominen (128/2016) (1159)
  3. Tuomiotiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot yhteensä (lkm), Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (84)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  6. Tiedot: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, (3)


 14. 13re -- Vankeustuomiot ensimmäisessä oikeusasteessa kokonaisrangaistuksen pituuden, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12030008 Päivitetty: 20231002 08.00

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (51)
  5. Vankeusaika: Vankeuteen tuomitut yhteensä, Vankeus < 30 päivää, Vankeus 30-59 päivää, Vankeus 60-89 päivää, ..., Vankeusaika tuntematon (30)
  6. Tiedot: Yhdistelmärangaistus, ehdoton vankeus, valvontarangaistus, yhdyskuntapalvelu ja ehdollinen vankeus yhteensä, Määräaikaiseen yhdistelmärangaistukseen, ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä, Yhdistelmärangaistukseen tuomitut, Ehdottomaan vankeuteen tuomitut, ..., Aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus (8)