Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

111h -- Teollisuuden uudet tilaukset (2015=100), 2005M01-2023M12

Valitse muuttujat

Kyllä
9.2.2024
Alkuperäinen indeksisarja:
Indeksipisteluku
Kausitasoitettu indeksisarja:
Indeksipisteluku
Työpäiväkorjattu indeksisarja:
Indeksipisteluku
Trendisarja:
Indeksipisteluku
Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %:
%
Alkuperäisen indeksisarjan kumulatiivinen vuosimuutos, %:
%
Alkuperäisen indeksisarjan kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %:
%
8.3.2024
9.3.2018
Tilastokeskus, teollisuuden uudet tilaukset
001_111h_2023m12
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Alkuperäinen indeksisarja , Kausitasoitettu indeksisarja , Työpäiväkorjattu indeksisarja ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 228

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Teollisuuden uudet tilaukset -tilastoon kuuluvat seuraavat toimialat: 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30.

Tiedot

Trendisarja

Perinteisesti on ajateltu, että suhdanneaikasarjat koostuvat eri osista, eli komponenteista:
1. Trendisykli (lyhyemmin trendi) kuvaa aikasarjan pitkän aikavälin kehitystä ja suhdanteista johtuvaa liikehdintää.
2. Kausivaihtelu kuvaa (esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelusta johtuvaa) vuosittain toistuvaa, miltei säännöllistä vaihtelua.
3. Epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu on nimensä mukaisesti täysin satunnaista. Sitä ei voi sijoittaa edeltäviin komponentteihin.
Kausitasoituksella tarkoitetaan kausivaihtelun estimoimista ja sen vaikutuksen poistamista

Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina