Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11b8 -- Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys, 1970-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12136 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2024* (55)
  2. Tiedot: Valtion menot, Miljoonaa euroa, Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia, Miljoonaa euroa, T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (3)


 2. 11b9 -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain, 1984-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12378 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Hallinnonala: Ulkoministeriö, Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Valtiovarainministeriö, ..., YHTEENSÄ (16)
  2. Vuosi: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2024* (41)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 3. 11ba -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan, 1984-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14737 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Organisaatio: Yliopistot, Ammattikorkeakoulut, Yliopistolliset sairaalat, Suomen Akatemia, yhteensä, ..., YHTEENSÄ (16)
  2. Vuosi: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2024* (41)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 4. 11bb -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoiteluokan (NABS 2007) mukaan, 2008-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9629 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Tavoiteluokka: Maankamara, vesi ja ilmakehä, Ympäristönsuojelu, Avaruuden tutkimus ja hyödyntäminen, Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri, ..., YHTEENSÄ (15)
  2. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2024* (17)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 5. 13ew -- Tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, 2016-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10530 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024* (9)
  2. Tutkimuslaitos: Yhteensä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Luonnovarakeskus, Ruokavirasto, ..., Ulkopoliittinen instituutti (14)
  3. Rahoitus: Yhteensä, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus, (3)
  4. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 6. 13we -- Kansainvälisesti koordinoidun t&k-toiminnan rahoitus valtion talousarviossa, 2017-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7963 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2024* (8)
  2. Kansainvälinen organisaatio/ohjelma: Valtion kansainvälinen t&k-rahoitus, yhteensä, Eurooppalaiset kansainväliset tutkimusorganisaatiot, Euroopanlaajuiset maiden väliset t&k-ohjelmat, Kahden- tai monenkeskiset EU-maiden hallitusten väliset t&k-ohjelmat, Muu kansainvälisille toimijoille suuntautuva t&k-rahoitus (5)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 7. 13vw -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja osuus bruttokansantuotteesta, 1975-2024*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15068 Päivitetty: 20240222 08.00

  1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2024* (50)
  2. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, T&k-rahoituksen BKT-osuus, %, T&k-rahoituksen vuosimuutos, %, Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia, Miljoonaa euroa, T&k-rahoituksen osuus valtion menoista ilman valtion velan kustannuksia, % (5)