Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111e -- Henkilövahinko-onnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuustyypin ja nopeusrajoituksen mukaan kuukausittain, 2003M01-2023M08*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 465780 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Onnettomuustyyppi: Yhteensä, Samat ajosuunnat (ajo suoraan), Samat ajosuunnat (ajo kääntyen), Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan), ..., Eläinonnettomuus (12)
  2. Nopeusrajoitus: Yhteensä, -40, 50, 60-70, ..., Tuntematon (8)
  3. Kuukausi: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2023M08* (248)
  4. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet), Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, ..., Vakavasti loukkaantuneet (7)


 2. 111f -- Henkilövahinko-onnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet tielajin, nopeusrajoituksen, valaistuksen, kelin ja viikonpäivän mukaan, 2015-2023*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2894204 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Tielaji: Yhteensä, Maantiet, Manner-Suomi, Yleiset tiet, Ahvenanmaa, Kunnan tie, ..., Tuntematon (6)
  2. Nopeusrajoitus: Yhteensä, -40, 50, 60-70, ..., Tuntematon (8)
  3. Valoisuus: Yhteensä, Päivänvalo, Hämärä, Pimeä, ..., Tuntematon (6)
  4. Keli: Yhteensä, Paljas, kuiva, Paljas, märkä, Urissa vettä, ..., Tuntematon (9)
  5. Viikonpäivä: Yhteensä, Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, ..., Sunnuntai (8)
  6. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  7. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet), Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, ..., Vakavasti loukkaantuneet (7)


 3. 111g -- Henkilövahinko-onnettomuudet alueen, tielajin ja osallisten mukaan kuukausittain, 2015M01-2023M08*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 20156479 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Tielaji: Yhteensä, Maantiet, Manner-Suomi, Yleiset tiet, Ahvenanmaa, Kunnan tie, ..., Tuntematon (6)
  3. Osallinen: Yhteensä, Onnettomuudessa mukana kevyttä liikennettä, Onnettomuudessa mukana jalankulkija, Onnettomuudessa mukana polkupyörä, ..., Onnettomuudessa mukana muu eläin (13)
  4. Kuukausi: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  5. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet), Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, (4)


 4. 112w -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet maakunnan, tienkäyttäjäryhmän, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan kuukausittain, 2015M01-2023M08*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 20832002 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Jalankulkija, Polkupyörä, Polkupyörä, kuljettaja, ..., Muu, matkustaja (26)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Tuntematon (20)
  5. Kuukausi: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  6. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, (3)


 5. 112x -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet maakunnan, tienkäyttäjäryhmän, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan, 2003-2023*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1905744 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Jalankulkija, Polkupyörä, Mopo, ..., Muu (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Tuntematon (20)
  5. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  6. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, (3)


 6. 11bh -- Tieliikenneonnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet, 1931-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 86516 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, Muut vakavasti loukkaantuneet, onnettomuus ei poliisin tiedossa, ..., Kuolleet ja HILMOn perusteella vakavasti loukkaantuneet yhteensä (31)
  2. Vuosi: 1931, 1932, 1933, 1934, ..., 2022* (92)


 7. 12qh -- Henkilövahinko-onnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet alueen, tielajin ja osallisten mukaan, 2015-2023*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 6230666 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Tielaji: Yhteensä, Maantiet, Manner-Suomi, Moottoritie, Moottoriliikennetie, ..., Tuntematon (12)
  3. Osallinen: Yhteensä, Onnettomuudessa mukana kevyttä liikennettä, Onnettomuudessa mukana jalankulkija, Onnettomuudessa mukana polkupyörä, ..., Onnettomuudessa mukana muu eläin (13)
  4. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  5. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet), Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, ..., Vakavasti loukkaantuneet (7)


 8. 12sc -- Henkilövahinko-onnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuustyypin ja nopeusrajoituksen mukaan, 2003-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62629 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Onnettomuustyyppi: Yhteensä, Samat ajosuunnat (ajo suoraan), Samat ajosuunnat (ajo kääntyen), Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan), ..., Eläinonnettomuus (12)
  2. Nopeusrajoitus: Yhteensä, -40, 50, 60-70, ..., Tuntematon (8)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  4. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet), Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, ..., Vakavasti loukkaantuneet (7)


 9. 12sd -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuustyypin ja tienkäyttäjäryhmän mukaan kuukausittain, 2015M01-2023M08*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 240284 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Onnettomuustyyppi: Yhteensä, Samat ajosuunnat (ajo suoraan), Samat ajosuunnat (ajo kääntyen), Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan), ..., Eläinonnettomuus (12)
  2. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Jalankulkija, Polkupyörä, Polkupyörä, kuljettaja, ..., Muu, matkustaja (26)
  3. Kuukausi: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  4. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, (3)


 10. 12z2 -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuustyypin ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2003-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69615 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Onnettomuustyyppi: Yhteensä, Samat ajosuunnat (ajo suoraan), Samat ajosuunnat (ajo kääntyen), Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan), ..., Eläinonnettomuus (12)
  2. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Jalankulkija, Polkupyörä, Polkupyörä, kuljettaja, ..., Muu, matkustaja (26)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  4. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, (3)


 11. 12z7 -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet alueen, tielajin, onnettomuuspaikan ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2015-2023*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 8352655 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Tielaji: Yhteensä, Maantiet, Manner-Suomi, Moottoritie, Moottoriliikennetie, ..., Tuntematon (12)
  3. Onnettomuuspaikka: Yhteensä, Suojatie, Kevyen liikenteen väylä, Muu, (4)
  4. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Jalankulkija, Polkupyörä, Mopo, ..., Muu (10)
  5. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  6. Tiedot: Kuolleet, Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.), Vakavasti loukkaantuneet, (3)


 12. 13pj -- Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan, 12 kk:den liukuva summa, 1985M01-2023M08*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67544 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Kuukausi: 1985M01, 1985M02, 1985M03, 1985M04, ..., 2023M08* (464)
  2. Tienkäyttäjä: Yhteensä, Henkilöautolla, Jalan tai pyörällä, Muut, (4)
  3. Tiedot: Kuolleet, Kuolleet, 12 kk:den liukuva summa, (2)


 13. 13pm -- Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet alueittain, 2003-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12991 Päivitetty: 20230919 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Tiedot: Henkilövahinko-onnettomuudet, Alkoholionnettomuudet, (2)