Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

111g -- Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet alueen, tielajin ja osallisten mukaan kuukausittain, 2015M01-2024M01*

Valitse muuttujat

Kyllä
21.2.2024
Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet):
Lukumäärä
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
19.3.2024
6.12.2020
Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto
001_111g_2024m01
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 309

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Onnettomuudessa mukana kevyttä liikennettä , Onnettomuudessa mukana jalankulkija ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 109

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Tietokantataulukkoon liitettyä alueryhmittelyä korjattu 29.2.2024. Korjauksessa siirrettiin kuntia väärästä ryhmästä oikeaan seuraavasti:
Kuhmoinen (291) alueelta FI198 Keski-Suomi alueelle FI19B Pirkanmaa.
Isokyrö (152) alueelta FI19A Pohjanmaa alueelle FI199 Etelä-Pohjanmaa.
Iitti (142) alueelta FI1C7 Kymenlaakso alueelle FI1C6 Päijät-Häme.
Heinävesi (90) alueelta FI1DA Etelä-Savo alueelle FI1DC Pohjois-Karjala.
Joroinen (171) alueelta FI1DA Etelä-Savo alueelle FI1DB Pohjois-Savo.
Tilaston dokumentaatio Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä. Tieto puuttuu ennakollisilta vuosilta, mutta niille on merkitty arvoksi 0, jotta alueryhmittely olisi teknisesti mahdollista.
Osallistietona ei ole eritelty kaikkia vaihtoehtoja, joten luvut eivät täsmää summaan.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/koeti_riista_pxt_11n8.px/

Alue

Tilastossa käytetään viimeisimmän julkaisuajankohdan vuoden alun aluejakoa koko aikasarjassa.

Kuukausi

* ennakkotieto

Kuukausi

2023M01*

* ennakkotieto

2023M02*

* ennakkotieto

2023M03*

* ennakkotieto

2023M04*

* ennakkotieto

2023M05*

* ennakkotieto

2023M06*

* ennakkotieto

2023M07*

* ennakkotieto

2023M08*

* ennakkotieto

2023M09*

* ennakkotieto

2023M10*

* ennakkotieto

2023M11*

* ennakkotieto

2023M12*

* ennakkotieto

2024M01*

* ennakkotieto

Tiedot

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekistereiden ja The Association for the Advancement of Automotive Medicinen EU-maille lisensoiman muunnostaulukon avulla saadaan tieto loukkaantumisen vakavuudesta.