Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11px -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden ammatin mukaan, 2016-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18251 Päivitetty: 20210610 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Ammattiluokitus: SSSSS Ammatit yhteensä, 0 Sotilaat, 01 Upseerit, 02 Aliupseerit, ..., X Tuntematon (54)
  3. Tiedot: Työpaikkatapaturmia, Palkansaajia, Työpaikkatapaturmia 100 000 palkansaajaa kohden, (3)


 2. 129s -- Työtapaturmat, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 10982265 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät (pl. maatalousyrittäjät), Maatalousyrittäjät, (4)
  3. Työkyvyttömyyden kesto: Yhteensä, 4 päivää tai enemmän, 0-3 päivää, 4-6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  4. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (112)
  5. Ikäryhmä: Yhteensä, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., Tuntematon (7)
  6. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  7. Tiedot: Työtapaturmia, Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 3. 129t -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat 100 000 maatalousyrittäjää kohden, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25302 Päivitetty: 20231201 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 55 - (6)
  4. Työkyvyttömyyden kesto: Vähintään 4 sairaspäivää, Yhteensä, (2)
  5. Tiedot: Työtapaturmia, Vakuutetut maatalousyrittäjät, Työtapaturmia 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, (3)


 4. 12ay -- Palkansaajien ja yrittäjien (pl. maatalousyrittäjät) työtapaturmat sattumispaikan mukaan, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 37469205 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät (pl. maatalousyrittäjät), (3)
  3. Sattumispaikka: Yhteensä, 1 Työpaikkatapaturma, 1.1 Työpaikkatapaturma (pl. työliikennetapaturma), 1.2 Työliikennetapaturma, 2 Työmatkatapaturma (5)
  4. Työkyvyttömyyden kesto: Yhteensä, 4 päivää tai enemmän, 0-3 päivää, 4-6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  5. Ikäryhmä: Yhteensä, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., Tuntematon (7)
  6. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  7. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (112)
  8. Tiedot: Työtapaturmia, Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 5. 12b6 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmaan vaikuttanut työsuoritus tapahtumahetkellä, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15320 Päivitetty: 20240119 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Työsuoritus: Työsuoritus yhteensä, 10 Koneen käyttäminen, 20 Käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely, 30 Kulkuneuvojen, siirtolaitteiden ohjaaminen tai niissä kyydissä olo, matkustaminen, ..., 00 Työsuorituksesta ei tietoa (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia (väh. 4 päivän työkyvyttömyys), Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 6. 12b9 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmaan johtanut poikkeama, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16057 Päivitetty: 20240119 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Poikkeama: Poikkeama yhteensä, 10 Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo, 20 Aineen ylivaluminen, kaatuminen, vuoto, purkautuminen, höyrystyminen, pölyäminen, 30 Aiheuttajan: esineen/rakenteen pettäminen, rikkoutuminen., putoaminen, ..., 00 Tieto puuttuu (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia (väh. 4 päivän työkyvyttömyys), Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 7. 12zz -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62740 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Työkyvyttömyyden kesto: Vähintään 4 sairaspäivää, Yhteensä, (2)
  3. Sattumispaikka: Yhteensä, 1 Työpaikkatapaturma, 1.1 Työpaikkatapaturma (pl. työliikennetapaturma), 1.2 Työliikennetapaturma, 2 Työmatkatapaturma (5)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikäryhmä: Yhteensä, (1)
  6. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (24)
  7. Tiedot: Palkansaajien työtapatumat, Palkansaajia, Työpaikkatapaturmia 100 000 palkansaajaa kohden, (3)


 8. 13h8 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmissa vahingoittuneet ruumiinosat, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14324 Päivitetty: 20240119 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Vahingoittunut ruumiinosa: Yhteensä, 10 Pään alue, 20 Niskan alue, 30 Selkärangan alue, ..., 00 Tieto puuttuu (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia (väh. 4 päivän työkyvyttömyys), Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 9. 13iw -- Palkansaajien työpaikkatapaturman vamman laatu, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16384 Päivitetty: 20240119 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Vamman laatu: Yhteensä, 010 Haavat ja pinnalliset vammat, 020 Luunmurtumat, 030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset, ..., 000 Tieto puuttuu (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia (väh. 4 päivän työkyvyttömyys), Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 10. 13p6 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmaan vaikuttanut vahingoittumistapa, 2008-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15465 Päivitetty: 20240119 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Vahingoittumistapa: Yhteensä, 10 Sähkö, lämpötila, vaaralliset aineet, 20 Hapen saannin estyminen, 30 Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten, ..., 00 Tieto puuttuu (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia (väh. 4 päivän työkyvyttömyys), Työkyvyttömyyden keston osuus (%) työtapaturmista, (2)


 11. 13ql -- Palkansaajien työtapaturmataajuus, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19896 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (24)
  4. Tiedot: Palkansaajien työtapatumat, Palkansaajien työtunnit (x 1000), Palkansaajien työpaikkatapaturmia miljoonaa työtuntia kohti, (3)