Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13jp -- Teollisuustuotanto tuotenimikkeittäin, 2021-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1729696 Päivitetty: 20230703 08.00

  1. Vuosi: 2021, 2022, (2)
  2. PRODCOM-koodi: 0610100000 (-) Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at, 0610200000 (-) Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka, 0620100000 (-) Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa, 07101010 (t) Rautamalmit ja -rikasteet; agglomeroimattomat (pois lukien pasutetut rautapyriitit), ..., 3832392000 (kg) Toisioraaka-aineet, puujäte (sahanpuru, polttohake, kuori ja muu puujäte) (4169)
  3. Tiedot: Myydyn tuotannon arvo (1000 euroa), Myydyn tuotannon määrä, Alihankintatuotannon palkkio (1000 euroa), Alihankintatuotannon määrä, Kokonaistuotannon määrä (5)


 2. 13mm -- Teollisuustuotanto tuoteluokittain, 2021-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55048 Päivitetty: 20230703 08.00

  1. Vuosi: 2021, 2022, (2)
  2. CPA-koodi: Yhteensä, 06 Raakaöljy ja maakaasu, 06.10 Raakaöljy, 06.20 Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa, ..., 38.32 Lajiteltujen materiaalien hyödyntämispalvelut; toisioraaka-aineet (278)
  3. Tiedot: Myydyn tuotannon arvo (1000 euroa), Alihankintatuotannon palkkio (1000 euroa), (2)