Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 138w -- Työn tuottavuuden (arvonlisäys/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 265983 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2021* (46)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Työn tuottavuus (arvl), Asuinrakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), Muiden rakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), Koneiden ja laitteiden intenstiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), ..., Työn tuottavuus (arvl), indeksi, 2015=100 (12)


 2. 138x -- Työn tuottavuuden (tuotos/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 172840 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2021* (46)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Työn tuottavuus (tuotos), Välituotekäytön kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), Työpanoksen laadun kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), Pääomaintensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), ..., Työn tuottavuus (arvl), indeksi, 2015=100 (6)


 3. 138y -- Arvonlisäyksen muutoksen osatekijät, 1976-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 263746 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2021* (46)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Arvonlisäyksen volyymin muutos, Asuinrakennusten kontribuutio arvl:n muutokseen, Muiden rakennusten kontribuutio arvl:n muutokseen, Koneiden ja laitteiden kontribuutio arvl:n muutokseen, ..., Kokonaistuottavuuden kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl) (12)


 4. 138z -- Tuotoksen muutoksen osatekijät, 1976-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 190331 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2021* (46)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Tuotoksen volyymin muutos, Välituotekäytön kontribuutio tuotoksen muutokseen, Laatukorjatun työpanoksen kontribuutio tuotoksen muutokseen, Tehtyjen työtuntien kontribuutio tuotoksen muutokseen, ..., Kokonaistuottavuuden kontribuutio tuotoksen muutokseen (7)


 5. 139a -- Työpanos, pääomapanos ja niiden kontribuutiopainot, 1976-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 275528 Päivitetty: 20230315 08.00

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2021* (46)
  2. Toimiala: 05-09 Mineraalien kaivu, 10-12 Elintarviketeollisuus ym., 13-15 Tekstiiliteollisuus, 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (59)
  3. Tiedot: Työtuntien muutos, Työpanoksen laadun muutos, Laatukorjatun työpanoksen muutos, Asuinrakennusten pääomapanoksen muutos, ..., Toimialan kontribuutio koko talouden työn tuottavuuteen (arvl) (21)